Optagelse af telefonsamtaler

Formål

Vi optager telefonsamtaler, når vi har en dialog om løsningen af en opgave – men kun hvis du har givet dit samtykke under opkaldet. Samtalerne optages for at sikre, at vi husker detaljer om de krav du har til opgaven og som dokumentation for det der er aftalt.

Optagelserne deles internt i StepStone kun med de medarbejdere der arbejder på den pågældende opgave. Det kan også forekomme, at optagelsen deles med eksterne leverandører som løser opgaver på vegne af StepStone.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger vi behandler er alle typer af oplysninger, der fremkommer under samtalen, herunder dit navn, kontaktoplysninger, din stemme m.v.

Behandlingsgrundlag

Vores retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke til optagelsen. Samtykket er frivilligt og du kan til enhver tid tilbagekalde det ved at kontakte os.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer optagede telefonsamtaler i 3 måneder hvorefter de slettes.

Håndtering af klager

Hvis du klager til os over forhold relateret til indholdet af en given samtale, som er blevet optaget og fortsat opbevares af StepStone, kan vi vælge at lytte samtalen igennem med henblik på at håndtere klagen og efter en konkret vurdering beslutte at gemme samtalen som dokumentation i forbindelse med klagen.

Dine rettigheder

Du kan gøre brug af rettighederne i databeskyttelsesforordningen og anmode os om indsigt i en optagen telefonsamtale (inden den slettes efter 3 måneder).

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage og det indebærer, at optagelsen slettes.