Skriv den gode ansøgning

Der er ingen universalopskrift eller facitliste, du kan benytte, når du skal skrive en ansøgning. Det er nemlig altid modtageren, der afgør, om ansøgningen fører til en samtale. Og modtagerne er jo som bekendt meget forskellige. Men der eksisterer dog kvalificerede overvejelser om den gode ansøgnings ingredienser.

Utrolig mange ansøgninger er standardprodukter, hvor det er tydeligt, at ansøgeren ikke har lagt et seriøst arbejde i ansøgningen. Derfor følger her nogle råd om, hvad du kan gøre for at lave en god og seriøs ansøgning.

1: Ansøgningen

Det første du skal overveje er, hvilken stil eller skriftkulturer, der gør sig gældende inden for det område, du søger arbejde inden for. Der er stor forskel på, om du søger job som jurist i et ministerium eller account manager i telebranchen. Stilarterne vil være forskellige. Det er en myte, at standardformuleringer som "jeg har med stor interesse læst jeres jobannonce på ..." altid kan benyttes. Dem vil du ikke komme langt med, for sådan en indledning er ren kliché.

Du skal tænke journalistisk. Gøre dine kvalifikationer klart i forhold til stillingen, og inddel dem i et betydningshierarki. Er det din uddannelse som jurist, der er dit vigtigste aktiv? Dine sprogkundskaber, eller din lyst til at undervise? Gør dig det klart og brug det i overskriften på din ansøgning:

Eksempel: "35-årig cand.polit. med gode sprogkundskaber og kendskab til udviklingsledelse"

Overskriften er informativ på mange niveauer – alder, uddannelsesretning og uddannelsesniveau, erfaring og kendskab.

2: Argumentation

Efter en fængende overskrift er det så muligt yderligere at argumentere for at komme i betragtning, ligesom du indledningsvist kan bruge 3-4 linjer på at reflektere over stillingen. I visse tilfælde kan du ved at vise kendskab til eller interesse for et område kompensere for manglende erfaring. Benyt den journalistiske devise: Show it, don't tell. En ansøgning er ingen gætteleg. Arbejdsgiveren skal tydeligt kunne læse sig frem til dine kvalifikationer. Du skal gøre det indlysende for læseren, at netop du skal til samtale.

3: Personlighed

Stilen skal afspejle de konventioner, der gør sig gældende inden for det pågældende delarbejdsområde, men det er også vigtigt, at du er loyal over for dig selv som person. Ansøgningen skal afspejle dig og din personlighed. Derfor gælder det ikke om at fremstille dig som udadvendt og helt suveræn til kundekontakt, hvis du er stille og tilbageholdende eller omvendt. Du skal skrive, så du føler, at det er dig, der skriver.

Men lad være med at kede din læser.

Alt for mange unge mennesker skriver som gamle mænd - altså formelt, gammeldags og egentlig meget illoyalt mod deres person. Brug sproget aktivt!

4: Omfang

Der er delte meninger om omfanget af en ansøgning. En god tommelfingerregel er, at en ansøgning kun må fylde én side. Men indholdet skal bestemme omfanget. Du skal som minimum svare eller forholde dig til de krav, der er stillet i jobannoncen, ligesom du så vidt muligt skal beskrive dig selv på en troværdig måde. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at læseren ikke ved mere om dig, end det du skriver. Så skulle du derfor brede dig over mere end en side, så er det i orden, så længe det du skriver er relevant.

5: CV

CV eller Curriculum Vitae er en dataliste. Det er det vigtigste bilag til din ansøgning - flere mener, at det er en integreret del af din samlede henvendelse til en arbejdsplads. Hvor selve ansøgningen - ideelt set - er fremadrettet og indeholder det, du vil foretage dig, så er CV'et bagudrettet og indeholder det, du har beskæftiget dig med tidligere. Det skal dokumentere og sandsynliggøre, at du er kvalificeret til stillingen. Jo længere du er i et karriereforløb, desto mere lægger arbejdsgiver vægt på dit CV.

Det helt afgørende er, at du sender en ansøgning, som du kan stå inde for.

Af Sofie Marie Kjærsgaard Hansen, Jobtransfer