Job som logistikchef

Det er logistikken, der får verdens varestrømme til at hænge sammen, og som logistikchef står du for at koordinere forløbet og effektivisere arbejdsgangene omkring, at varer sendes i kredsløb. Stillingerne som logistikchef findes, fordi det er vigtigt at samordne og systematisere den serie af handlinger, der går forud for og træder i kraft ved salget af en vare, så et produkt vil kunne nå en kunde til tiden.

På grund af de mange forskellige led i et sådant forløb har en logistikchef – men også en logistikassistent – kontakt med mennesker i mange forskellige funktioner, og samarbejdsevner er derfor et vigtigt supplement til logistikerens sans for systematisering.

Logistikken er en selvfølgelig del af markedssystemet, og det konstante behov for optimering og hurtigere processer gør efterspørgslen på nye måder at løse virksomheders logistiske udfordringer stor. På stepstone.dk kan du se branchens nyopslåede stillinger og undersøge, om der er et job som logistikchef eller -assistent, der matcher din faglige baggrund og profil.

Din baggrund

Der er flere forskellige veje, som fører til en karriere som logistikchef, selvom mange dog har deres baggrund i enten erhvervsakademiuddannelsen som logistikøkonom eller slet og ret som økonom – enten som HA'er, cand.merc, civiløkonom eller med den 4-årige HD-diplomuddannelse i ryggen.

Som logistikøkonom har du specifikke kompetencer inden for planlægning og styring af alle led i varernes rejse gennem en virksomhed og hele processen fra indkøb til levering. Derudover er du også særligt opmærksom på de forhold, der kan påvirke transporten og markedet, fx kulturforskelle. Som civiløkonom har du kvalifikationer inden for logistik og indkøb, og du kan sørge for den optimale, effektive og hensigtsmæssige organisering og videreforsendelse af virksomhedens varer.

Fælles for disse uddannelser er vigtigheden af nogle års praktisk erfaring for at kunne avancere til logistikchef. Eksempelvis får man som ansat i en engrosvirksomhed et særligt kendskab til den pågældende branche og markedsføringen af den givne virksomheds specifikke produkter. At være uddannet inden for en bestemt branche kan lede til et senere job som leder, fx ved at supplere de praktiske erfaringer med den teoretiske HD-uddannelse på deltid, hvor du får kompetencer inden for ledelse, økonomi og organisation.

Arbejdsopgaver

Jobbet som logistikchef kan forefindes i mange forskellige typer virksomheder. Du kan eksempelvis arbejde i danske og internationale shippingfirmaer, rederier eller luftfartsselskaber, og du kan arbejde i forsyningsvirksomheder, fx med engroshandel. Endelig findes der også god mulighed for ansættelse inden for 'freight forwarding', hvilket betegner en virksomhed, der organiserer forsendelser af varer – enten for andre virksomheder eller for enkeltpersoner. Dette firma sørger for at få varerne fra producenten til kunden eller markedet, og et almenkendt eksempel er et internationalt firma som UPS.

Jobbet som logistikchef er en mellemlederstilling, hvilket betyder, at du har ledelsen over én bestemt afdeling i en virksomhed. Dine arbejdsopgaver involverer derfor samarbejde, koordination og kommunikation på mange niveauer – både til logistikassistenterne, lagerassistenterne og kørselslederne i din afdeling og ud til virksomhedens andre afdelinger og til topledelsen.

Kontrol, planlægning, koordination og overblik er derfor nøgleord i den type managementstilling, som logistikchef hører ind under. Varernes hensigtsmæssige forsendelse – fra de forlader producenten, til de er leveret hos privatpersonen, supermarkedet eller en distributør – er logistikchefens ansvar, og viden om og overblik over markedsforhold, samt andre ydre forhold, der påvirker varestrømmen, er derfor essentielt.

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for job som logistik- og transportchef er særligt gode, når du har oparbejdet et par års praktisk erfaring. Det er eksempelvis meget normalt, at nyuddannede civiløkonomer ansættes som trainees i virksomheder i et 2-årigt forløb. Her lærer de virksomhedens afdelinger at kende og indgår i et egentligt karriereforløb. Samtidig er mulighederne for efteruddannelse, fx gennem AMU-kurser, rigtig gode og giver et relevant supplement inden for ledelse og organisation.

Få ledige logistikjob direkte i din indbakke

Søg transport- og logistikjob her. På stepstone.dk kan du oprette en Jobagent og modtage mails om relevante, ledige job inden for logistikkens verden i din indbakke. Samtidig er det også muligt at uploade dit CV, så en eventuelt kommende arbejdsplads kan finde frem til dig.