Motivation og trivsel

Er du leder, er du gladere

Krifa, Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup har for tredje år i træk kortlagt danske lønmodtageres arbejdslyst. Tallene viser blandt andet, at ledere har højere arbejdslyst end deres medarbejdere. Men hvad driver lederes arbejdslyst?God Arbejdslyst Indeks 2017 er en kortlægning af, hvad der skaber arbejdslyst på danske arbejdspladser. Og tallene fra indekset viser, at ledere har højere arbejdslyst end deres medarbejdere – og at de samtidig er mere tilfredse med livet generelt.

Mens temperaturen på arbejdslysten blandt danske medarbejdere ligger på 74 point, er niveauet blandt lederne på 78 på en skala fra 0 til 100. Men hvorfor?

Højere løn gør ikke udslaget

Ifølge indekset er det hverken en højere løn, mindre arbejdspres eller forholdet til kollegerne, der gør udslaget, men derimod medbestemmelse. Oplevelsen af at have indflydelse på vigtige beslutninger, arbejdsopgaver og muligheden for selv at tilrettelægge sin dag er dobbelt så vigtig for lederne som medarbejderne.

Forskelle på mænd og kvinder

Der er imidlertid stor forskel på, hvad der driver arbejdslyst hos mænd og kvinder. Medbestemmelse er vigtigt, når det kommer til ledere som gruppe, men er vigtigst for kvinder. Det kan hænge sammen med, at kvinder traditionelt har måtte kæmpe hårdere for at opnå indflydelse på arbejdspladserne.

Det driver arbejdslyst hos ledere

Interessant er også, at resultater ikke gør sig særlig gældende for lederes arbejdslyst. Ifølge God Arbejdslyst Indeks-rapporten er forklaringen:

"Det kan skyldes, at de spørgsmål, der er stillet i undersøgelsen, ikke i særlig høj grad indfanger den type resultater, som ledere skal levere. Resultatspørgsmålene går f.eks. på, om det er tydeligt, hvornår man har løst en opgave, og om man kan se resultater af de enkelte arbejdsopgaver. Lederne skal ofte levere mere overordnede resultater; skabe trivsel, forandringer og økonomiske målsætninger. Og denne type resultatskabelse viser sig ikke så tydeligt i denne undersøgelse."

God Arbejdslyst Indeks 2017

Er du interesseret i at læse mere om danske lønmodtageres arbejdslyst, og hvad der driver dem, kan du downloade rapporten her.

Læs også