International rekruttering

In­ter­na­tio­nal re­k­rut­te­ring er en stor, lyserød elefant

Mange virksomheder har svært ved at finde højt kvalificeret arbejdskraft, men mange har også bekymringer ved at rekruttere medarbejdere fra udlandet. Derfor fylder international rekruttering unødvendigt meget i HR. Men det behøver ikke være svært. Og ansætter du internationale medarbejdere, kan det både styrke din vækst og dine øvrige specialister.Flere virksomheder opgraderer produktion og drift til en digital fremtid. Men vil du være god til en sport, må du have de rette spillere på holdet, som kender det globale marked og har de rette specialistkompetencer.

Det er en opgave, som ikke nødvendigvis kan løses med det felt af specialister, vi har i Danmark i øjeblikket.

Ikke flere specialister på hylden

Mange virksomheder inden for samme specialistområde har svært ved at finde højt kvalificeret arbejdskraft, fordi puljen af kandidater ikke udvides.

Derfor slås danske virksomheder om den samme smalle pulje af specialister, og produktionstabet er til at tage og føle på. Det mener Lone Skriver, der er partner i konsulenthuset SlaterConsult.

"Den samlede vækst falder, når virksomhederne rekrutterer fra hinandens medarbejderstab. Det driver lønningerne i vejret og trykker vidensniveauet, fordi en specialist typisk er 1-2 år om at opbygge den nødvendige viden på sit område i den nye organisation," understreger Lone Skriver, der sammen med sine kolleger i SlaterConsult rådgiver virksomheder til at rekruttere internationalt for at imødekomme udfordringen.

"Der er mange myter om besværet med at rekruttere internationalt, og virksomhederne glemmer, at Danmark de sidste mange år har brugt enorme ressourcer på at gøre processen nem og overskuelig."

"Søger du efter nye medarbejdere internationalt, kan du profitere dobbelt. Der kommer flere fisk i dammen, og prisen på kandidaterne stiger ikke med samme hastighed. Du styrker samtidig dit nuværende team af specialister, fordi en mangfoldig sammensætning af medarbejdere på alle parametre er til gavn for vækst og viden i et specialistjob."

Forbered dig på fremtiden

Skal du rekruttere højtuddannede specialister, bør du opgradere til fremtiden – ligesom du gør det med automatisering og digitalisering i produktion og drift.

"Det samme gør sig gældende inden for international rekruttering. Du må også opgradere dine menneskelige ressourcer til fremtiden. Med internationale specialister i puljen udvider du dit råderum, og jo længere du er om at komme i gang, des længere halter du efter dine nærmeste konkurrenter," konstaterer Lone Skriver.

"Det ville være forkert at sige, at international rekruttering ikke kræver en ekstra indsats. Men oplever du først fordelene ved at rekruttere en international specialist til teamet, opvejer det langt den ekstra indsats, du har lagt i det."

Myter om den lyserøde elefant

Ifølge Lone Skriver oplever virksomhederne to typer af bekymringer.

"Den ene er oplevelsen af, at den administrative del af rekrutteringen er uoverskuelig. Hvordan registreres medarbejderen i landet? Med hvilken type arbejdstilladelse? Og hvordan får medarbejderen et skattekort og en bankkonto? Her tilbyder SlaterConsult virksomhederne konkret rådgivning og hjælper dem både med at planlægge og udføre rekrutteringen," forklarer Lone Skriver.

"Den anden udfordring er at få infrastrukturen i virksomheden gearet til at modtage og integrere en international medarbejder. Ofte bliver onboarding af en international medarbejder en stor, lyserød elefant inde i hovedet på beslutningstagere, hvilket blokerer for rationelle beslutninger omkring virksomhedens strategiske tilgang til rekruttering."

Dine danske medarbejderes globale fritid

Hos SlaterConsult er det en kendt problemstilling, at de danske virksomheder projicerer egne bekymringer over på kandidaten og tænker, at virksomhedens og samfundets systemer og infrastrukturer er så besværlige, at kandidaten har svært ved at bruge dem.

"De pågældende virksomheder tænker ofte ikke over, at kandidaterne, der søger job i Danmark, allerede har truffet valget om at flytte og lære nye ting – også dansk. De fleste lærer faktisk at navigere i sproget i løbet af det første års tid. Selvom ens systemer ikke er på engelsk, vil en international medarbejder hurtigt lære at bruge dem alligevel, og man behøver dermed kun fokusere på at oversætte det absolut mest kritiske som eksempelvis sikkerhedsprocedurer," påpeger Lone Skriver.

"International rekruttering giver også virksomheden anledning til at reflektere over sin egen selvopfattelse, for er det virkelig så omstændigt at ansætte en engelsktalende medarbejder? I specialistjob er mange arbejdsfunktioner og systemer på engelsk, og virksomhederne glemmer, at deres unge danske medarbejdere – også dem, der arbejder i produktionen – navigerer problemfrit i en verden af engelsksprogede YouTubes, computerspil og film uden undertekster. Langt de fleste danske specialister lever i en mere eller mindre globaliseret verden, hvor de i kraft af det, de gør i fritiden, er rigtig gode til engelsk."

Bliv taget i hånden hele vejen

SlaterConsult hjælper virksomheder med at modnes til at kunne rekruttere internationalt og tager dem i hånden til startlinjen, hvor de kan påbegynde den reelle rekruttering.

"Vi sørger for, at virksomheden bliver klar til at rekruttere internationalt og efterfølgende hjælper StepStone med annonceringen efter de internationale medarbejdere gennem netværket The Network," fortæller Lone Skriver.

"Vi starter med at afklare virksomhedens modenhed på området gennem en samtale med ledelsen og medarbejderne. Har virksomheden tidligere erfaringer? Hvad er deres forventninger eller bekymringer? Og hvilke ressourcer og kompetencer har virksomheden til rådighed?"

"Herefter afholder vi en workshop, hvor vi sammen med relevante ledere og medarbejdere bearbejder de barrierer, der eksisterer i virksomheden, og sammen finder vi den rigtige model for virksomheden til at rekruttere international, højt kvalificeret arbejdskraft."

"Vi anbefaler, at virksomheden starter implementeringen af de ting, som workshoppen har afdækket og parallelt sætter den internationale rekruttering i gang hurtigst muligt efter workshoppen, for organisationen forandrer sig hele tiden, og dermed også præmisserne for rekrutteringen. På den måde sikrer virksomhederne, at de ikke har spildt tiden på forberedelserne, men starter rekrutteringen med workshoppen i frisk erindring."

Download infoark

Læs også