Løn

Bonus lønner sig bedst, men fast løn vinder frem

Mens energibranchen har sat debatten om bonusaflønning i kog, går trenden mod flere på fast løn. Få tips til din bonus- eller provisionsaftale.Mens tre medarbejdere i Energi Danmark i 2022 har høstet trecifrede millionbonusser, så udgør bonusser kun en brøkdel af lønnen i salg og marketing.

Ifølge dugfrisk lønundersøgelse fra fagforeningen Business Danmark udgør bonusser i snit en ottendedel af lønnen, til gengæld svinder andelen af ansatte på en bonusaftale ind, mens andelen på fast løn stiger.

I perioden 2017-19 havde 37% i salg og marketing en bonusaftale mod kun 34% i årene 2020-2022. Tilsvarende steg andelen på fast løn fra 46 til 50% i samme periode. Andelen på delvis provision har ligget stabilt på 15-16%.

Fagforeningens landsformand, Jens Neustrup Simonsen, peger på to toneangivende tendenser.

Salgsfaget flytter mere og mere væk fra det hurtige stykvise salg af produkter hen mod længerevarende forretningsudvikling og samskabelse med kunden. Det slår lige så stille igennem i virksomhedernes belønningssystemer, som skal nudge medarbejderne til denne nye og vanskeligere målbare adfærd, siger han og fortsætter:

Trods stor usikkerhed i omverdenen har virksomheder de senere år stadig haft stort behov for arbejdskraft. Det har givetvis fået flere lønmodtagere til at prioritere sikkerheden ved fast løn.Bonus er i orden – men er aftalen det?

Striden om eksorbitante millionbonusser i energibranchen opstod, fordi Energi Danmarks ledelse angiveligt havde accepteret bonusaftaler uden loft for tre ansatte – hvoraf den ene sad med i topledelsen. Efter sagen kom i mediernes søgelys, har selskabet suspenderet medarbejderne og afvist at udbetale de rekordstore bonusser.

Sagen understreger tre vigtige forhold, som skal være i orden i enhver velfungerende bonusaftale, understreger chefadvokat i Business Danmark, Frank Kanlund.

Arbejdsgivere og lønmodtagere skal holde tungen lige i munden, når de laver bonus- og provisionsaftaler. Step et er, at aftalen skal være enkel, forståelig og nem at udregne og forudsige resultatet af. Vi ser alt for mange sindrige og uigennemskuelige ordninger, som er skabt til at skabe konflikt den dag parterne skilles, siger han.

Og skal bonusaftalen virke præstationsfremmende, skal den være opnåelig og bør kun være et supplement til den faste løn - ellers ender man hurtigt med demotiverede og stressede medarbejderne. Vi ser typisk, at bonus udgør en ottendedel af lønnen, mens provisioner i snit udgør en femtedel af lønnen.

Bonusskandalen i Energi Danmark er helt ekstraordinær, men den understreger at bonusaftaler i dag også bør være transparente og rimelige set med virksomhedens interessenters og omverdenens øjne, siger han.


Ansatte i salg og marketing Gennemsnitlig månedsløn
Fast løn 42.738 kr.
Fast løn og bonus 58.143 kr.
Fast løn og provision 53.152 kr.

Virksomhed nægtede at udbetale sælger bonus

Langt de fleste sager om bonus og provision opstår, når ansættelsesforholdet ophører, fortæller Frank Kanlund, der netop har hjulpet et medlem med at få 85.000 kr. i tilgodehavende provision.

Sagen understreger, at mange virksomheder glemmer, at ansatte er berettiget til en forholdsmæssig andel af en bonus eller provision i det år, hvor de forlader virksomheden, forklarer han.

Stopper du med udgangen af april, så har du ret til 4/12 af den årsbonus, du ellers ville have fået ved årets udgang, hvis målene blev nået. Det kan virksomheden så afregne up front ved fratrædelsen eller ved årets udgang. Hvis det sidste er tilfældet, ser vi tit, at det er den tidligere ansatte, som skal minde sin tidligere arbejdsplads om at afregne årsbonussen.

Og er du på provision, har du også ret til såkaldt efterprovision. Det vil sige salg, du har udført, som først faktureres efter du er fratrådt. Sælger man for eksempel tøj, kan det være aftaler om næste sæsons kollektion, slutter han.