Løn

Historisk bar­sels­boom blandt fædre

Flere mænd tager barsel og i markant længere tid. Gamechangeren er reglen om øremærket orlov. Få det store overblik og prøv barsels-planlæggerenDen 2. august 2022 markerer et nybrud på vej mod mere ligestilling. Her trådte EU-direktivet om 11 ugers øremærket barsel til begge forældre eller medforældre i kraft.

I kølvandet på de nye regler er andelen af mænd på barsel steget fra 80 til 88 pct., og fædrenes antal barselsdage er steget 65 pct. - fra 37,9 dage til 62,4 dage – på bare et enkelt år, viser nye tal fra Danmarks Statistik

Trods de positive tal er det kun første skridt på en lang rejse, fastslår ekspert.

”Det viser sig, at øremærket barsel virker i den forstand, at den fordeler barslen mere ligeligt mellem kvinder og mænd. Der er dog endnu lang vej til en lige fordeling,” fastslår Natalia Anna Rogaczewska, forfatter til bogen ”Barsel på bundlinjen” og indehaver af konsulentvirksomheden Værdbar der rådgiver virksomheder om værdien af barsel.

Hun peger blandt andet på, at bedre barselsvilkår på arbejdspladserne er et vigtigt skridt for, at det kan blive lige så naturligt for mænd som for kvinder at tage barsel.

”Hvis lovgivningen om øremærket barsel skal få fuld effekt, er forudsætningen, at der ikke er barrierer herfor på arbejdspladserne. Det kan eksempelvis være at sløjfe anciennitetskravet, som betyder, at nyansatte først skal optjene ret til fuld løn under barsel,” fortæller hun.

Barsel bremser karrieren

Det er fortsat sådan, at hver tredje leder og medarbejder (31 pct.) ser barselsorlov som et forstyrrende element i arbejdslivet, selvom det er det mest naturlige i verden. Tendensen er mest udbredt i den private sektor, viser en befolkningsundersøgelse, som Norstat har lavet for Business Danmark.

Og det er med god grund, at mange føler, at barselstiden ikke ligefrem fremmer karrieren, fortæller Kia Fisker, leder af karriere og Udvikling i Business Danmark.

”Selvfølgelig fortsætter verden, når man er på barsel. Men ledere skal blive bedre til at inddrage medarbejdere, som ikke er synlige på arbejdspladsen, så de undgår at komme tilbage til en nedlagt stilling eller helt nye opgaver, hvilket desværre ofte er tilfældet,” siger hun.

I stedet for at betragte barsel som en forstyrrelse af driften bør virksomhedsledere se på, hvad de vinder, forklarer Kia Fisker.

”En fødsel er både en glædelig og livsændrende begivenhed, der giver meget på det personlige plan, hvor man får helt nye perspektiver på ansvar, multitasking, planlægning og prioritering.”

En lignende melding kommer fra professor ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, Anette Borchorst.

”Der er stor fokus på, at barsel sætter især kvinder karrieremæssigt tilbage. Barsel er en karriere-killer. Og det behøver ikke nødvendigvis at være karriere på højt niveau, før forskning og statistikker viser, at man generelt mister både løn- og karrierechancer, når man holder barsel,” siger hun til finans.dk

Disse mænd holder mest og mindst barsel

Fagforeningen 3F har fået lavet en særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser, at det største barselsfremskridt er sket inden for håndværksfagene og blandt ufaglærte. De holder dog fortsat færre orlovsdage end akademikere og funktionærer, men flere end mandlige selvstændige og ledere, som ligger i bunden.

Danmarks Statistik tal viser, at mødre i 2022 tog fire gange så lang barsel som fædre - 244 dage mod 62. Mens fædrenes barselsdage er steget 25 dage er mødrene andel faldet 34 dage. Samlet set er spædbørns tid sammen med mindst en af forældre faldet 15 dage.

Det store barselsoverblik

Lønmodtagere på barsel
Selvstændige på barsel
Ledige på barsel
Nyuddannede og studerende på barsel
Prøv barselsplanlæggeren

Michael Krag-Svendsen – LinkedIn

Læs også