Lederkarriere

”In­teres­se­ti­mer” er voldsomt udbredt blandt ledere

Mange arbejder mere, end de er ansat til og får løn for, viser nye tal. Det grænseløse arbejde lægger beslag på privatlivet, og gør det svært at sige stop.I det moderne grænseløse fleksible liv mudrer job og privatliv nemt sammen.

Men betyder det også, at vi kommer til at bruge mere tid på vores arbejde, end vi egentlig skal. Et kvarter hist og en halv time her – på bekostning af privatlivet.

Det kan noget tyde på.

En ny undersøgelse lavet af Norstat for fagforeningen Business Danmark viser, at 4 ud af 10 på arbejdsmarkedet (42%) lægger flere timer i deres job, end de skal ifølge deres ansættelseskontrakt – timer de vel at mærke ikke får betaling for.

Særligt ledere (62%) går i front med ulønnet merarbejde.

Det er superfint at være engageret i sit job, men det behøver jo ikke være i fritiden. Når virksomheder og ikke mindst ledelsen taler om det bæredygtige arbejdsliv, må man ifølge tallene konstatere, at vi mangler et stykke for at nå dertil, siger fagforeningens landsformand, Jens Neustrup Simonsen.

Som leder er det vigtigt, at man er det gode eksempel og viser vejen. Det kan være at være tydelig om, hvornår på døgnet det er i orden at sende mails til hinanden, at man ikke bør kontaktes i ferier samt løbende dialog med medarbejderne om mængden af opgaver kontra tiden til at løse dem, understreger han.

Undersøgelsen viser også, at hele 30% af danskerne på deltid overskrider den aftalte arbejdstid.

Det er et stort problem. Vi taler her tit om medarbejdere, der har valgt at gå ned i tid og løn for at få plads til andre gøremål i tilværelsen. Så har man indgået en deltidsaftale, er det vigtigt at tid og opgaver afstemmes ordentligt, påpeger Jens Neustrup Simonsen.

Længere arbejdsdage i det private

For højtuddannede i staten, regioner og kommuner er arbejdsugen 37 timer – inklusiv arbejdsgiverbetalt frokostpause.

I det private svinger arbejdstiden derimod mellem 37-40 timer alt efter hvem, der betaler frokostpausen - og hver femte i salg og marketing lægger mere end 40 timer om ugen, viser tal fra Business Danmark.

Særligt to forhold spiller ind, fortæller Hanne Hjordt, ansvarlig for løn- og karriererådgivning i Business Danmark.

De lange arbejdsdage er mest udbredt, hvor der er et konkret karrieremæssigt incitament. For eksempel arbejder dobbelt så mange ledere som menige medarbejdere over 40 timer om ugen, siger hun.

Samme tendens til ekstraarbejde ser vi, når der er udsigt til ekstra lønincitamenter i form af bonus eller provision.

30 minutter om dagen = 3 ugers mindre fri

Hanne Hjordt opfordrer til at holde et vågent øje med, at arbejdstiden ikke skrider.

Mange er nok indstillet på at tage en ekstra tørn periodevist. Men det må aldrig blive normen, medmindre lønnen så følger med, og det er vigtigt at have øje for at arbejdsbyrden ikke bliver så stor, at den ansatte ender i en stress-sygemelding, siger hun og uddyber:

I stedet for at se på arbejdsindsats i timer på kontoret, så bør leder og medarbejder i samråd kigge på arbejdsprocesserne og forsøge at identificere, hvordan opgaverne kan optimeres.

Og så skal vi huske, at vi kun kan bruge tiden en gang. Der er enorm forskel på, om du arbejder 37 fremfor 40,5 time om ugen. Den ekstra halve time om dagen bliver til tre ugers ekstra arbejde om året - eller ekstra ferie om man vil.

I en tid med høj inflation har virksomhederne vanskeligere ved at imødekomme medarbejdernes høje lønønsker. Derfor er der et vindue for at forhandle om arbejdstiden i stedet, påpeger hun.

Ifølge EUs arbejdstidsdirektiv må en medarbejder ikke arbejde mere end 48 timer om ugen i snit set over fire måneder. Sker det, kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale en godtgørelse.

Fire råd

  • Send mails til kolleger i arbejdstiden
  • Lav dagbog så du får overblik over din arbejdstid
  • Tal med din chef, hvis din arbejdstid eller opgaver skal reguleres
  • Vis engagement i arbejdstiden - og at du kan administrere din arbejdstid og opgaver

Ugentlig arbejdstid 32-36 timer 37-40 timer Over 40 timer
Salgsdirektør o% 58% 42%
Salgschef 1% 62% 37%
Marketingchef 0% 67% 33%
Key account manager 1% 77% 22%
Salgskonsulent 1% 78% 20%
Account manager 3% 84% 14%
Social media manager 4% 88% 8%
Marketing manager 0% 93% 7%
Marketingkonsulent 1% 93% 6%
Marketingkoordinator 4% 91% 5%
Total 1,4% 78,9% 19,7%

Kilde: Business Danmarks lønundersøgelse 2023

Læs også