Opsigelse

Le­dig­he­den stiger – det gør dag­pen­ge­ne heldigvis også snart

Jobmarkedet slår nu revner efter måneders rekordlav ledighed. Kan du bide dig fast i bordpladen på jobbet indtil 1. maj, er der markant højere dagpenge i vente.I flere måneder har Nationalbanken og De Økonomiske Vismænd advaret om stigende ledighed i 2023 – og nu har de desværre fået ret.

I januar voksede andelen af personer uden job i salg og marketing fra 3,62 til 4,28% – hårdest har det ramt nyuddannede og medarbejdere under 40 år. Samme tendens viste sig for øvrige danske lønmodtagere allerede i november, viser tal fra Danmarks Statistik.

Og det vil blive værre, før det igen bliver bedre, vurderer Martin Kildgaard Nielsen, CEO i Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing.

Vi ser lige nu et sammenfald af sæsonledighed med mange nyuddannede og virksomheder, der på grund af høj inflation og støt faldende forbrug slanker sig forud for et svært 2023. Alt andet lige vil det sende ledighedskurven yderligere i vejret den kommende tid. Hvor højt vi lander, afhænger af de globale konjunkturer, siger han og trøster sig ved at efterspørgslen på arbejdskraft fortsat er høj.

Ifølge de nyeste prognoser forventer Dansk Industri en minusvækst i BNP på 0,8% i år og 69.000 færre i arbejde. Men allerede næste år forventes minus at blive vendt til et plus på 1,5%. Den stigende ledighed og risikoen for storkonflikt i kølvandet på overenskomstforhandlingerne, får dog flere til at søge økonomisk tryghed.

Her i 2023 oplever vi klart stigende interesse for både fagforening, a-kasse og supplerende lønsikringer, og heldigvis kan mange også se frem til at få markant højere dagpenge de første tre måneder, hvis de bliver ledige efter 1. maj, fortæller han.

Op til 3.721 kr. ekstra i dagpenge fra 1. maj

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti indgik sidste sommer en dagpengeaftale, som får stor betydning for alle, der bliver opsagt og får dagpenge fra 1. maj 2023.

Her kan danskere, som har betalt til en a-kasse igennem de seneste fire år, få op til 23.449 kr. om måneden i de første tre måneder som ledig. Har man været medlem i kortere tid, kan man højest få 19.728 kr. om måneden.

Knap så rosenrød er virkeligheden for nyuddannede under 30 år uden børn, som skal i gang med at modtage dagpenge efter 1. maj. De kan se frem til, at dagpengelængden halveres fra to til ét år – og at den højeste dagpengesats falder 14.106 til 9.700 kr. om måneden efter tre måneders ledighed.

Det er et meget uheldigt tidspunkt, man sænker dagpengene og halverer dagpengeperioden for nyuddannede, netop som ledigheden stiger og inflationen er voldsom høj. Derfor foreslår vi, at politikerne udskyder denne del af aftalen, siger Martin Kildgaard Nielsen.

En vigtig skæringsdato er, om du får udbetalt dagpenge første gang i en ny dagpengeperiode før eller efter den 1. maj – se, hvad de nye dagpengeregler betyder for dig.

Fyringens fire psykologiske faser

En opsigelse aktiverer vores følelser. Det sker i et gængs mønster, som kan vare kortere eller længere tid.

  • Chokfasen: Det kan ikke passe, hvad sker der, hvad skal jeg gøre? Chokfølelserne kan vare alt fra få minutter til døgn - alt efter hvor stor overraskelsen er, og om du føler dig sat fri eller svigtet af din arbejdsgiver.
  • Reaktionsfasen: Bagefter kommer følelserne af skuffelse, vrede og magtesløshed m.m., som kan rase i uger eller måneder. Det er vigtigt, at du kommer igennem frustrationerne, så du nemmere kommer videre i livet.
  • Bearbejdningsfasen: Når først du har accepteret fyringen, vil du mere nøgternt kunne danne dig et overblik over fordele og ulemper. Måske føler du dig sat fri, fordi du havde tabt arbejdsglæden.
  • Nyorienteringsfasen: Når en dør lukker, åbner mange nye. Accept af din nye situation kan meget vel bane vej for helt nye karrierespor.

Læs også