Jobsøgning som lederLederkarriere

Me­d­ar­bej­de­ren­ga­ge­ment – lederens eller me­d­ar­bej­de­rens ansvar?

Hvordan kan du som leder spotte de medarbejdere, der yder den minimale indsats og har lettere tilbøjelighed til at føle sig udbrændte og stressede?Gallup (analyseinstituttet) er kommet med deres nyeste udgave af rapporten, ”State of the Global Workplace for 2023”. Her giver de indblik i tallene for, hvordan du som leder har mulighed for at tilpasse din ledelse, så denne favner hvad medarbejderne har brug for i en verden præget af forandring og nye tendenser. Hvilke krav stiller det til dig som leder, og er du klædt på til opgaven?

En stor del af rapporten påpeger, hvorledes der i 2024 må være mere fokus på medarbejderengagementet. Hvor hviler ansvaret? Medarbejderne vil i det store hele argumentere for, at det er lederens ansvar, hvortil lederen vil anskue det som et fælles ansvar i relationen og organisationen. Det kan diskuteres i henhold til medarbejderengagement, hvorvidt løn er en motivationsfaktor, ikke desto mindre kan det være et kraftigt incitament for at komme videre, hvis det er én af mange andre faktorer, der gør at medarbejderen mistrives. En nylig Gallup-analyse fandt at medarbejdere, der trives på deres arbejde, kræver en lønstigning på 31% blot for at overveje et jobskifte. Så der er håb forude.

Ledelsen og lederen har direkte indflydelse på medarbejderengagementet, og der er meget som organisationer kan gøre for at hjælpe deres medarbejdere med at trives på arbejdet. En stor del af medarbejderne i Gallups rapport oplever, at de ikke har mulighed for at kunne udvikle sig og skabe både den personlige og professionelle forandring, som de drømmer om. Ét fænomen vi ikke kan komme udenom, er den gruppe af mennesker, der går under betegnelsen ”quiet quitters”. Dette kan både være medarbejdere såvel som ledere. Men hvordan spotter man en medarbejder i mistrivsel? Der er nogle karakteristika, der gør sig gældende for disse, og det er, at denne gruppe mennesker er dem, der som oftest venter på at deres leder har samtaler med dem, kan opmuntre dem og dermed inspirere dem til at blive mere engageret i deres arbejde. Hvis du som leder har mulighed for at imødekomme disse behov, er der rig mulighed for at højne engagementet og på sigt den gode trivsel.

For engagement er ikke det samme som lykke. Vi kan måle tilfredshed, men mangler dermed data om engagement. Ægte engagement handler grundlæggende om, at dine medarbejdere er til stede både fysisk og psykisk. Dermed er medarbejderengagement et udtryk for at deres ”why” kommes omkring og dermed sikrer meningsforståelsen hos medarbejderne, der forstår hvad de skal gøre, hvad de har brug for og dette ført an af en tydelig og støttende leder. Det kan facilitere meningsforståelsen og dermed sikre, at medarbejderne ved hvorfor deres arbejde betyder noget.

I Gallups rapport er tallene tydelige, 70% af engagementet i teamet kan tilskrives lederen. Er du som leder rustet til at varetage den rolle og det ansvar? De fleste ledere har gode intentioner og ønsker for at arbejde med at styrke medarbejderengagement i teamet og hos den enkelte medarbejder. Dette afføder et presserende behov for at erhverve sig de rette værktøjer og dermed styrke det autentiske lederskab. Din tid er værdifuld og derfor er der nedenfor listet fire trin til, hvordan du kan styrke din opmærksomhed og være med til at skabe de relationer, der på din arbejdsplads har brug for lidt ekstra opmærksomhed.

  • Vælg 1-3 af dine medarbejdere som du gerne vil connecte med i denne uge.
  • Tilbyd dem gaven i form af din tid og dit nærvær. Dette kan involvere at hjælpe dem med en specifik opgave, tage en snak over en kop kaffe eller dyrke en aktivitet sammen – walk and talk.
  • For hver af de udvalgte medarbejdere er det vigtigt, at du bevidst planlægger dine handlinger udover dit planlagte program/kalender.
  • Giv udtryk for dine styrker, der dermed er dét, der giver dig energi og motiverer dig, mens du tilbyder din tid og nærvær.

Positive relationer anskues som en måde at arbejde mod at blive mere lykkelig og dermed højne trivslen og engagementet. Denne form for aktivitet kan være med til at åbne dørene for stærkere arbejdsrelationer, som er essentielle i dialogen om medarbejderengagement og for at sikre trivsel.

Læs også