LederkarriereLøn

Re­kord­man­ge jobskifte og krise giver boom i løn­sik­rin­ger

Recession ret forude, advarer økonomer. Fyringsrunder og galoperende priser på energi og varer får nu danskerne til at forsikre deres indtægt.Exceptionelt mange danskere - en million - er startet i nyt job det seneste år, og ledighedstallene er banket helt i bund, men nu bimler og bamler alle advarselslamper i økonomernes maskinrum.

De økonomiske vismænd præsenterede i oktober en dyster prognose med 100.000 færre i beskæftigelse i 2023. Og det tager flere og flere danske lønmodtagere nu bestik af.

Ny undersøgelse gennemført af Norstat for Business Danmark, fagforening for salg og marketing, viser en stigende frygt blandt danskerne for at miste jobbet - og dermed gå markant ned i levestandard.

Hver niende dansker på arbejdsmarkedet (11 %) gruer for, at de kan ende blandt de første på fyringslisten. Bekymringen er klart størst blandt yngre og børnefamilier under 49 år (14 %), mens kun 6 % over 50 år er urolige for en opsigelse.

Til sammenligning var kun 8 % nervøse for at blive opsagt kort efter den historiske corona-nedlukning i foråret 2020, viser sammenlignelige tal fra en tidligere YouGov-undersøgelse fra Business Danmark. Men det er der en naturlig forklaring på, forklarer fagforeningens CEO, Martin Kildgaard Nielsen.

Forud for coronakrisen gik det jo egentlig godt på arbejdsmarkedet. Økonomien var god, og så håbede mange af os nok, at corona var et forbigående fænomen. I dag er situationen helt anderledes. Vi mærker i den grad, at inflationen udhuler vores købekraft, så den højere fyringsfrygt i dag bunder mere i, at vi er urolige for de økonomiske konsekvenser af en opsigelse mere end selve risikoen for, at det sker, siger han.

Har udløst et lønsikringsboom

Og det har sat gang i efterspørgslen på lønforsikringer i Business Danmark, fortæller han.

Vi får i øjeblikket rigtig mange forespørgsler på lønforsikringer, selv om ledigheden er den laveste i mange år. De to seneste måneder har 46 % flere nytegnet vores lønsikring end samme periode sidste år. En nyere tendens er, at flere forsikrer sig, når de overvejer et jobskifte, fordi de i den proces giver afkald på flere måneders opsigelsesvarsel med løn, siger Martin Kildgaard Nielsen.

Samme mønster ser man i flere forsikringsselskaber - blandt andre Topdanmark, hvor salget af lønsikringer de to sidste efterårsmåneder lå mere end 2,5 gange over normalen, fortæller forsikringsselskabets privatdirektør, Carsten Elmose.

Det er bemærkelsesværdigt, at vi oplever en så markant stigning i antallet af danskere, der vælger at tegne en lønsikring. Nogle gør det for at opretholde deres levestandard, hvis de bliver ufrivilligt ledig, mens andre gør det for at undgå, at tæppet bliver revet væk under dem, så de risikerer at gå fra hus og hjem.

Vi frygter en privatøkonomisk deroute

For mange danske familier er det en udfordring, at priserne i samfundet stiger. Internationale topøkonomer peger på, at den høje inflation og reallønsfaldet vil fortsætte helt ind i 2024. Med udsigt til en så langvarig krise forventer mere end hver tredje dansker (37 %) at skulle æde af opsparingen og knap hver syvende (15 %) frygter decideret at ende i økonomiske problemer. Her peger pilen igen hyppigst på danskere under 49 år.

Martin Kildgaard Nielsen fra Business Danmark bemærker samtidig en udpræget tendens, der lige nu kendetegner arbejdsmarkedet generelt.

Vi kan se, at mange lige nu bider sig fast i bordpladen i deres nuværende job – man ved, hvad man har, men ikke, hvad man får. Mange har opbygget en årelang anciennitet med et langt opsigelsesvarsel, som de nødigt vil give slip på. Derfor går vi ind i en tid, hvor mange vil forlange et længere opsigelsesvarsel i deres nye job – hvis de går med jobskiftetanker, forklarer han.

Norstat-undersøgelsen for Business Danmark viser også om at mere end hver fjerde (29 %) højest vil kunne klare sig på den maksimale dagpengesats på 19.351 kr. i seks måneder.

På positivsiden står en dagpengereform med en forhøjet dagpengesats de første tre måneder til at blive virkelighed senest i 2023. Men gabet mellem løn og dagpenge vil stadig være så stort, at mange højtlønnede fortsat vil supplere med en lønsikring, siger Martin Kildgaard Nielsen.


Se video - Hvad er en lønsikring?

Hvis du bliver opsagt – uden selv at være skyld i det – får du månedlige udbetalinger fra din lønsikring – eventuelt oveni dagpenge, hvis du er medlem af en a-kasse. Se vores korte explainer-videoer, som forklarer, hvad du får ud af en lønsikring.