Lederkarriere

Sådan skaber du en kultur, hvor alle føler sig set og hørt

De fleste ledere forstår vigtigheden af trivsel. Men ikke alle ved, hvordan de arbejder med det i praksis. Læs mere om, hvordan du kan skabe højere trivsel.Nyere undersøgelser viser, at i stedet for at skulle tiltrække robuste medarbejdere, så kan denne tese vendes på hovedet og i stedet handle om at skabe robuste virksomheder. I denne tid, hvor det er arbejdstagers marked, må man som virksomhed og leder gøre sig selv attraktiv. Dette ved at skabe rammerne, der sikrer at medarbejderne trives og bliver anerkendt for hvem de er – og ikke blot deres kompetencer, men deres iboende styrker.

En stor del af dét at trives, handler om at blive set og hørt som medarbejder, hvortil anerkendelse spiller en stor rolle. Alle mennesker har brug for at bliver anerkendt, men anerkendelse handler om mere end blot et par rosende ord for kompetencer og andet målspecifikt. Bevares; denne ros kan også falde i god jord, om end det blot er en kortvarig følelse, der med garanti ikke manifesterer sig i længere tid, men i stedet går i glemmebogen.

For den menneskelige tendens til at fokusere på svagheder, understøttes i høj grad af mange organisationers fokus på fejl og mangler, der bliver fokuseret på på arbejdspladsen igennem måling og KPI-systemer. Der er naturligvis behov for, at både leder og medarbejder leverer tilfredsstillende resultater og når deres målsætninger, hvorfor det altid er en fordel at sikre sig, at den enkelte lever op til de organisatoriske krav. Som leder har du også ansvar for, at medarbejderen i det daglige lever op til deres jobkrav og kerneopgaven samt håndterer deres svagheder. Men hvordan forenes dette med et samtidigt fokus på deres styrker?

Start din anerkendende praksis allerede i dag:

  1. Start med at spotte en eller flere styrker hos en af dine medarbejdere og giv udtryk for, hvordan du værdsætter dennes brug af sine styrker.
  2. Forbind dernæst din organisations mission med din medarbejders styrker og overvej hvordan din virksomheds eksistensberettigelse består af forskellige mennesker.
  3. Kortlæg 3-5 styrker for hver af dine medarbejdere, og læg denne kortlægning af styrker ved siden af din computer, så de er top-of-mind.

Dét at være anerkendende kræver opmærksomhed på, hvordan man skaber en virksomhedskultur, hvor vi anerkender hinanden. Vær samtidig bevidst om, at skabelsen af en styrkebaseret kultur kan udfordres af den naturlige negativitetsbias hos mennesker. Start derfor med at implementere de tre trin i din egen ledelsespraksis og se, hvordan det på kort tid skaber en anden kultur.

Undersøgelser fra Gallup viser, at når vi som leder støtter op omkring vores medarbejderes brug af styrker og anvender disse, så giver det 7,8% mere meningsfulde samtaler.