LederkarriereTests

Den ul­ti­ma­ti­ve le­del­ses­ud­for­dring: Gender Equality Game

Gender (In) Equality at the Office er et stridspunkt i mange organisationer, fordi problematikkerne enten ikke ses og forstås, eller er så uhåndgribeligt at løse.6 kapitler – hvert kapitel med fokus på en ligestillingsproblemstilling.

  • Undersøgelse af arbejdskulturen
  • Work-Life balance
  • Fleksible arbejdstider
  • Ulige løn
  • Forfremmelse
  • Barsel

Der er 6 svarmuligheder pr. dilemma, hver svarmulighed følger en af Daniel Golemans ’6 Leadership Styles’ og har en beskrivelse af hvilke af EU’s Gender Equality Index Domains der er fokus på i hvert svar.

Spillet tager imellem 15-20 minutter at spille.

Der er 6 stakeholders.

Gender (In) Equality at the Office – er et stridspunkt i mange organisationer, fordi problematikkerne enten ikke ses og forstås, eller også fordi emnet er så uhåndgribeligt at løse. Selvom du måske ikke er i midten af en ligestillingsdebat, gennemgår scenariet nogle af de mest hyppige og oversete dilemmaer, som du kan reflektere over og spejle din organisation samt din egen rolle i.