Kvinder i ledelseLederkarriere

3 simple råd til at skabe en bedre work-life balance

Måske synes du, at arbejdet optager en stor del af din fritid. Hvis det er tilfældet, er du bestemt ikke den eneste. Men der findes flere råd, du kan følge, som vil hjælpe dig til at skabe en bedre work-life balance.Moderne arbejdsvilkår gør det nemt at tage arbejdet med hjem og lade det påvirke dig i din fritid. Der findes imidlertid råd, du kan følge, som vil hjælpe dig med at skabe en skarpere grænse mellem arbejde og fritid.

1. Træf beslutninger ud fra dine værdier

Hvordan handler du i forhold til de ting, der vigtigst for dig? Hvordan prioriterer du, når der opstår interessekonflikter? Hvis du blev spurgt, ville du så kunne nævne de fem ting, du prioriterer højest?

Hvis du ikke har defineret disse værdier for dig selv, risikerer du at komme i situationer, hvor du føler dig ude af balance, fordi du bruger for meget tid på ting, der ikke betyder særlig meget for dig.

2. Afsæt tid til at planlægge din uge

Mennesker, der føler sig stressede, føler, at deres hverdag på det nærmeste fortærer dem, og de har ikke nok tid til at gøre sig relevante overvejelser. Det opnår du nemmest ved at afsætte tid i kalenderen, så du er sikker på, at du får tid. Flere opdager, at det fungerer bedst, hvis de har et bestemt tidspunkt hver uge, som de kun bruger på at planlægge og overveje ugen.

Din vej mod personlig balance vil med sikkerhed blive nemmere, hvis du aktivt begynder at arbejde efter en ugeplan. For mange mennesker er det en øjenåbner at skrive den kommende uges vigtigste opgaver ned på forhånd – både det, du ønsker at gøre i din fritid, og det der skal gøres på dit arbejde.

3. Nej er det stærkeste ord

Mange mennesker tror, at det virker negativt at sige nej til folk, men det forholder sig rent faktisk omvendt. Hvis du konsekvent siger nej til de ting, der ikke stemmer overens med det, du ønsker at opnå, vil man opfatte dig som fokuseret – du ved, hvad du vil, og du er ærlig. Hvis du siger ja til noget, du ikke har tid til, er der en stor risiko for, at arbejdet bliver sjusket, eller at du slet ikke kan overskue det.

Sådan tager du arbejdet med hjem

Det siger sig selv, at dit stressniveau kan forøges yderligere, hvis du tager arbejdet med hjem. Hvis du skal arbejde hjemme, gør du det bedst på følgende måde:

Opdel dit arbejde

Opdel dit arbejde i ”kan”, ”bør” og ”skal”. Når du har gjort det, kan du gennemgå ”skal” for at se, om du kan flytte noget over i de andre kategorier. Herefter tager du kun ”skal”-arbejdet med hjem.

Afsæt tid til hjemmearbejde

Afsæt et bestemt tidsrum til at arbejde hjemme, og overhold det. Ellers vil arbejdet optage mere og mere af din tid og bevidsthed.

Afstem med din familie

Tjek, at din familie har lyst til at lytte, inden du begynder at tale med dem om dit arbejde. Du risikerer ubevidst at komme til at tale om det, når de ikke har lyst, og det kan trætte dem.

Fald ikke for fristelserne

Fald ikke for fristelsen til at tjekke din mail eller telefonsvarer, når du er hjemme. Det er endnu et forhold, der udvisker grænsen mellem arbejde og fritid.

Tving dig selv til at lave noget andet

Sørg for, at du har en interesse, der ikke har nogen forbindelse med dit arbejde. Det tvinger dig til at fokusere på noget andet og tage dig tid til netop det, du selv har valgt at bruge tiden på.

Læs også