CV – Curriculum Vitae

CV er en forkortelse for Curriculum Vitae, som betyder livsforløb. CV'et opsummerer din erhvervserfaring, din uddannelse og dine kompetencer. Formålet med CV'et er at give læseren et hurtigt overblik over din profil. Derfor skal CV'et være let at overskue og præcist formuleret.

CV'et udgør sammen med ansøgningen dit ansøgningsmateriale. Men CV'et skal i princippet kunne stå alene, fordi flere arbejdsgivere læser dette først og allerede her sorterer i ansøgerne. I de tilfælde, hvor du søger et job uden en konkret jobannonce, skal CV'et også kunne tale for sig selv. Vi anbefaler derfor, at du bruger kræfter på at udarbejde et solidt og målrettet CV hver gang, du søger et job.

Du kan tage udgangspunkt i din kompetenceprofil, når du skriver dit CV. Betragt kompetenceprofilen som dit personlige lager af kompetencer. Hvis du sørger for at holde din kompetenceprofil opdateret, har du samtidig et overblik over bl.a. dine ansættelser og kurser.

Fra kompetenceprofilen plukker du de oplysninger, der er relevante i forhold til den stilling, du søger. I princippet betyder det, at du starter forfra og skriver et nyt CV, hver gang du søger et job. Det er vigtigt, at indholdet i CV'et matcher jobbet og virksomheden, og du kan med fordel fremhæve eller nedtone dine erfaringer fra gang til gang. Jo mere målrettet et CV er, desto større er sandsynligheden for, at du kommer til jobsamtale.

Et eksempel: Er det ikke et krav, at du kan et specifikt sprog, eller er det ikke et internationalt firma, du søger job hos, er det overflødigt at omtale dine sprogkundskaber i CV'et. Det samme gælder en oplysning om, at du har kørekort, hvis jobbet ikke kræver, at du kan køre bil.

Et CV bør indeholde oplysninger om

  • Personlige data
  • Kompetencer
  • Erhvervserfaring
  • Uddannelse
  • Kurser
  • Evt. sprog- og it-kundskaber
  • Fritid og/eller tillidshverv

To typer CV

Du kan enten opbygge dit CV kronologisk eller i henhold til dine kompetencer eller funktioner. Det ene er ikke mere rigtigt end det andet.