Lederkarriere

Er ledelse det rigtige for dig?

Går du med lederdrømme? Forestillingerne om ledelse, og hvad det vil sige at være leder, kan være mange. Hvad indebærer det egentlig helt konkret at være leder, og hvordan finder man ud af, om ledelse er den rette karrierevej? StepStone vejleder dig.Hvad er ledelse overhovedet? Tidligere på året spurgte StepStone fremtidsforsker og erhvervspsykolog Jacob Theilgaard, Client Director i den internationale kompetencevirksomhed Mannaz, hvad ledelse egentlig er:

”Ledelse er og bliver at skabe følgeskab: At få andre til at gå med sig i den retning, man synes er rigtig for at nå et fælles mål, projekt eller skabe fælles værdi,” fortalte Jacob dengang om, hvad det er, man først og fremmest skal kunne som leder.

StepStone har igen hevet fat i ledelsesspecialisterne fra Mannaz for at høre, hvordan man finder ud af, om man har det, der skal til for at blive en god leder.

Mathias Hovind er Vice President Nordic i Mannaz og har stor erfaring med udvikling af ledere. Han forklarer, at du som mulig kommende leder bør afklare følgende, så du ved, hvad du går ind til:

 • Få en klar rolledefinition.
 • Sikre dig, at du har et klart mandat, der er afstemt med den/de, du bliver chef for.
 • Sikre dig, at du har faste succeskriterier i lige præcis det lederjob, du træder ind i.

Udover ovenstående råd så er afklaringsspørgsmålene ifølge Mathias også afhængige af hvilken organisation, hvilken hovedopgave, hvilken strategi og hvilken position, du får som leder.

Hvad bør man tænke over, inden man takker ja til lederjobbet?

”Ledelse er og bliver ’people skills’, og det er et ’people game’. Man skal grundlæggende set kunne lide andre mennesker og kunne lide at lede andre mennesker,” fortæller Mathias og fortsætter:

”Man skal tænke godt over, om man bedst kan lide at være ’på scenen’, eller om man kan se sig selv i rollen som den ’bag scenen’, der leder det hele bag kulissen. Sidstnævnte er virkeligheden for lederen.”

Er ledelse den rette karrierevej?

Inden man bliver leder:

 • Kan man spørge sig selv, om det overordnet set virker appellerende og meningsfuldt at give sig hen til ledelse – at investere sig selv og sætte sig selv i spil i den rolle? Som leder er du jobbets vigtigste redskab.
 • Kan man overveje, om det igennem ens livsfaser har faldet én naturligt at kredse omkring stedet, hvor der bliver truffet beslutninger? Har man haft let ved at få andre til at ”donere” følgeskab til sig og knytte sig til én?

Når man er indtrådt i sin lederrolle:

 • Er et meget klart pejlemærke: Skaber man resultater? Lykkes man med at få samlet nogle mennesker og skabe en fælles retning?

Fagligheden viger for lederrollen

”Man skal gøre sig en grundlæggende overvejelse omkring, hvorvidt man er parat til at forlade sin faglighed for at træde ind i en lederrolle. Mange ledere udpeges for deres faglige dygtighed og ikke for deres lederegenskaber. Man skal gøre sig klart, at man ikke længere er specialist, men at ens hovedopgave nu er at lede,” oplyser Mathias og fortsætter:

”Man skal være klar over, at man pludselig skal agere i noget, der er komplekst, uforudsigeligt og omskifteligt – man skal spørge sig selv, om man kan rumme det?”

Moderne ledelse er kompleks og uforudsigelige

Ledelse i dag er et komplekst fænomen. Et ofte benyttet begreb til at beskrive kompleksiteten inden for strategisk lederskab er udtrykket VUCA-verden (Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity). ’VUCA-verden’ kommer oprindeligt fra militæret og refererer til, at verden er blevet mere omskiftelig, usikker, kompleks og tvetydig. Det samme kan netop siges om moderne lederskab:

”Man skal tænke over, om man kan rumme, at der ikke er nogen facitliste. Facitlisternes tid er fordi. Der er desværre ikke længere noget indlysende svar på, hvordan du bliver en god leder, eller hvordan du skaber en high performance-organisation. Der er kun de svar, du selv finder frem til ved at kombinere opdateret viden og erfaring på nye måder samt ved at bruge dit fremsyn."

Hvad er de typiske faldgruber/overraskelser for en nyudnævnt leder?

 • Den klassiske er: At skulle delegere og få arbejde udført gennem andre.
 • At kunne give slip og få andre aktiveret omkring én i stedet for at løse alle opgaver selv.
 • Den forpligtelse, der ligger i at stille krav til ens omgivelser som leder.
 • Det er et vilkår, og hvis du ikke gør det, er der nogen, der mangler retning og ledelse.
 • Ensomheden – der er koldt på toppen – det er ikke de samme ting, der bliver delt med dig som før, da du var ”på gulvet”.
 • At gå fra at være den, der selv leverer til at få tilfredsstillelse ved at se andre vokse/udvikle sig omkring én.
 • Betydningen af de signaler og den stemme, man har/sender i kraft af ens rolle som leder. Man skal være ekstrem opmærksom på, at ens ord/signaler vejer tungere som leder.
 • Betydningen af kommunikation – som leder skal du kommunikere i en langt højere grad end tidligere. Man kan ikke nødvendigvis tage det for givet, at et budskab er leveret og forstået. Det skal leveres og kommunikeres mange gange – det fylder meget, det er on-going, og det er kritisk for at lykkes.

3 gode råd til dig, der overvejer en lederstilling

 1. Se det som en livslang, uforudsigelig og spændende læringsproces.
 2. Vær opmærksom på, at ting tager 10 gange så lang tid, som du regner med. Ledelse er at flytte ting fra A til B og at skabe fornyelse. Det kræver, at man er vedholdende, klar og tydelig i sin kommunikation, for det tager tid at flytte adfærd blandt medarbejderne.
 3. Vær opmærksom på, at der er en strukturel del af ledelse og en mere diffus og relationel del – og at man tit som leder undervurderer det sidste. Spørg derfor dig selv: Why should anyone be lead by you? Hvorfor skal nogen knytte sig an til dig som leder? Kender du ikke dit værdigrundlag, eller det du gerne vil kendes for, så må du blive klar på det. Ellers lykkes du ganske enkelt ikke.

Læs også