LederkarriereØvrige

Danskerne arbejder mere

"Danmark har en disciplineret arbejdsstyrke, der bevidst prioriterer arbejde frem for fritid." Danskerne tilbringer mere og mere tid på jobbet. For at undgå negative følger af det øgede arbejdspres, er det vigtigt, at det personlige bagland er i orden.En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at på bare fem år er tiden, der bruges på arbejdspladsen, forøget med 30 timer årligt. Det vil sige, at alle landets beskæftigede arbejdede næsten en uge mere sidste år, end de gjorde i 1995 - og så er der oven i købet ikke taget højde for de ulønnede timer på jobbet.

Den øgede arbejdstid og det faktum, at mange samtidig bruger længere og længere tid på transport til og fra jobbet, betyder, at det kit, der før i tiden holdt familien sammen, forsvinder. Børn passes fx uden for hjemmet, den ældre generation placeres på plejehjem, og det er ikke længere nødvendigt at bruge en stor mængde tid i familiens skød. Men hvis denne udvikling ikke skal have negative følger på det personlige plan, er det vigtigt, at det personlige bagland er i orden.

Skab balance

Når man lægger al sin energi på jobbet uden at blive følelsesmæssigt tanket op igen, risikerer man at blive stresset i negativ forstand, og det er ikke godt for helbredet. Biørn Bakdal, der er konsulent i arbejdsliv i Center for udvikling af beskæftigelse på særlige vilkår, mener, at det er meget vigtigt at undgå ensidige livssammenhænge:

Det er vigtigt at holde fast i familielivet og hele tiden arbejde på, at baglandet er i orden. Selvom man bruger mindre tid på privatlivet end på arbejdspladsen, skal man sørge for at tilbringe familie, venner osv. ressourcer. Det vil sige, at man skal prioritere at foretage sig forskellige aktiviteter med forskellige mennesker i sin fritid. På den måde skabes der basis for et varieret og stærkt bagland, hvor der hele tiden kan hentes fornyet energi og motivation.

En disciplineret arbejdsstyrke

Der er mange grunde til, at vi tilbringer mere og mere tid på jobbet. Men Biørn Bakdal mener, at én af hovedforklaringerne er, at Danmark har en disciplineret arbejdsstyrke, der bevidst prioriterer arbejde frem for fritid:

Den høje arbejdsløshedsprocent i 1970'erne og 80'erne har lært os, at hvis man ikke giver sig selv fuldt ud på jobbet, er der overhængende fare for at blive fyret. I dagens samfund betyder arbejdsløshed lavstatus, hvorimod det er forbundet med høj status at have travlt og arbejde meget. Derudover betyder manglen på arbejdskraft i mange brancher, at man bliver nødt til at arbejde mere for at nå det, der skal laves.

Positiv stress

Det er ingen hemmelighed, at det meget arbejde ofte medfører stress, men det er ikke altid at stress behøver at være negativt og ødelæggende. Når man har rigtig travlt, pumper adrenalinen rundt i kroppen, og når opgaven er løst, er det hormonet kortisol, der tager over. Kortisol bremser stress og giver plads til hormonerne endorfin og oxytocin, der giver ro.

Hvis man ikke under sig selv pauser mellem de forskellige opgaver, vil kortisolen blive ophobet i kroppen og medføre en usund form for stress. Hvis man derimod husker at holde pauser mellem opgaverne og tage en dyb indånding før det næste projekt, kan stress fungere som et kick, der virker motiverende.