Lederkarriere

De rigtige kar­ri­e­reskridt

På den ene side kan man argumentere for, at der ikke findes et bestemt system for, hvordan man gør karriere i det private erhvervsliv - eller i den internationale forretningsverden. På den anden side kan man påvise, at der er bestemte typer opgaver, man skal have gjort erfaring med at udføre, inden man overhovedet er kvalificeret til en forfremmelse.Sandheden er også, at karriere indeholder et stort element af held: At være på rette plads på det rette tidspunkt. Og det indeholder en stor portion vilje til en livslang uddannelse. Baseret på praktiske erfaringer med ledelsesrådgivning og toplederrekrutteringer, beskriver denne artikel de faglige områder, som du skal have prøvet - og oftest være god til - inden du er klar til et job på et højere niveau i organisationen.

I denne serie vil vi systematisk beskrive de faglige krav, der stilles fra din første ansættelse som assistent til at være koncerndirektør i en international virksomhed.

Det er tankevækkende, at ordet karriere i den grad kan dele os i to lejre: Dem, som finder ordet negativt ladet, og dem, som stræber efter at opnå det.

Hvad enten man ønsker at være specialist og kunne fordybe sig interessante detaljer, eller man ønsker at blive topleder, vil der være eet fællestræk: Et højt engagement og en glæde ved det, man gør. Ofte vil begge dele medføre svære daglige valg og en konstant balance mellem mange prioriteter.

I gamle dage talte man om "Peter-princippet". Det tog udgangspunkt i den påstand, at ledere bliver forfremmet lige indtil niveauet for deres inkompetence. Det betyder, at mange bliver forfremmet til stillinger, som de ikke magter. I gamle dag i de solide virksomheder kunne de så sidde i årevis uden anden indflydelse end at kunne tyrannisere deres medarbejdere. I dag er situationen en anden: Hvis du ikke passer på bliver du forfremmet eller ansat til et job, som du ikke magter. Efter hårde daglige kampe for at kunne "følge med" slutter din epoke med en opsigelse.

På overdrevet kan situationen sammenlignes med, at det helt sikkert ikke er sjovt at flytte direkte fra afgangsklassen i folkeskolen til 3.g. på gymnasiet!

Der indgår mange elementer i karriereplanlægning og det vil være forkert at påstå, at alt kan klares gennem systematisk og livslang uddannelse. Men i denne artikel vil jeg fokusere på de faglige emner, du skal beherske undervejs i din karriereplanlægning. Lige såvel som der er fag, du skal beherske i 1., 2. og 3.g. for at gå videre.

Første trin: Din "grundskoling"

Det første trin gennemføres faktisk, inden du begynder dit arbejdsliv - det handler om din skolegang, hvad enten det er en praktisk uddannelse, på højere læreanstalt eller noget helt andet.

I karrieresammenhæng har din grunduddannelse til formål at give dig en solid og bred paratviden. Det væsentligste udbytte skal være, at du:

 • Opøver evnen til at sætte dig ind i nye emner og lærer at skaffe dig et overblik over stoffet.
 • Lærer metoder og teknikker, som senere kan gøre hverdagen nemmere for dig: Studieteknik, tidsstyring, organisering af din indsats er nogle af de mere bløde punkter.
 • Får praktisk erfaring med at arbejde i et team og sammen med andre om løsning af konkrete opgaver som fx en hovedopgave.
 • Opnår glæden ved at lære

Grunduddannelsen slutter ikke med et eksamenspapir. Den praktiske del fortsætter i dine første jobs, hvor du skal demonstrere, hvordan du kan omsætte dine erfaringer til en ny situation.

I løbet af livet vil du forhåbentligt konstant gøre dit personlige fundament både bredere og dybere. Bestyrelsesarbejde i vuggestuen, i ejerforeningen eller andre fritidsaktiviteter er én af de mere håndgribelige måder.

Andet trin: Faglig specialisering

Ansættelse på assistentniveau i en virksomhed er som reglen introduktionen til en karriere i erhvervslivet. Det kan være i en marketingafdeling, en økonomiafdeling, en personaleafdeling eller en helt fjerde. Her gælder det naturligvis om at lære "faget" og suge så mange erfaringer til sig som muligt. For hvert af de faglige områder er der en hel vifte af spændende opgaver, faglige metoder og principper, som skal kendes, før man kan påstå at være "udlært" i faget.

I overført betydning gælder det altså i denne fase om at blive så god en håndværker som muligt  Samtidigt vil du i stigende grad skulle repræsentere dit "fag" og din afdeling i samarbejde med interne og eksterne partnere.

På det mere konkrete plan er det et must, at du bliver fortrolig med de mest almindelige PC-programmer. PC-kørekort vil være et glimrende udgangspunkt.

Hvis du vil videre i karrieren herfra, vil du helt sikkert blive målt på:

 • Kvaliteten af de opgaver du løser
 • Bredden i de typer opgaver, du kan løse
 • Din evne til at samarbejde med resten af afdelingen.
 • Deltagelse i projekter med medarbejdere fra andre afdelinger.
 • Evnen til at forvalte "mindre" budgetter
 • Evne og vilje til at se dit fag som en del af en større helhed - Du skal arbejde for den bedste løsning for virksomheden totalt set

Dit væsentligste karrierevalg er i denne fase, om du vil fortsætte som specialist i årene fremover eller, om du vil vælge  en lederkarriere. I nogle virksomheder kan du som specialist opnå vilkår og goder på præcist samme niveau som den, der ønsker at blive leder. Softwareindustrien er et levende bevis på det.

Sidder du "fast" i karrieren, kunne du prøve at diskutere ovennævnte 6 punkter med din chef under næste udviklingssamtale. Prøv også at vurdere, om du har stiftet bekendtskab med alle de vigtigste hovedpunkter indenfor dit fag.

Er du allerede nået næste skridt i karrieren, men ved gennemlæsningen af denne oversigt opdaget, at der huller eller emner, som du bør genopfriske, er det bare med at klø på!

Tredje trin: Lederansvar

Den væsentligste forudsætning for overhovedet at kunne lede andre er, at man kan lide mennesker! Det lyder måske som en floskel - men prøv at se dig omkring: Hvad er det du forventer af en god leder og hvad kendetegner de bedste ledere, du har arbejdet for?

Der er naturligvis mange grader af lederansvar: Du kan være leder for en elev, eller du kan være gruppeleder/afdelingsleder for mange ansatte. Udfordringen i stillingen er at lære at kombinere opgaver, mennesker og ressourcer på en måde, så resultaterne bliver nået på den nemmeste måde. Bag denne udtalelse gemmer sig den kendsgerning, at du ofte har et budget, som du skal overholde (og det er aldrig stort nok), medarbejdere, som skal løse opgaverne (og der er som regel heller ikke nok medarbejdere) samt, at der er et "produktionsapparat", som du skal holde kørende (som aldrig er stort eller fleksibelt nok). Produktionsapparat skal forstås i den bredeste forstand.

Det er mere reglen end undtagelsen, at når man får ledelsesansvar, så forventer ledelsen, at man automatisk kender alle de nødvendige værktøjer og metoder. Du bør som leder hurtigst muligt lære dig:  

 • Kunsten at udarbejde et budget og løbende kunne styre efter det.
 • Grundtræk i personaleadministration/udvikling: Gennemføre udviklingssamtaler, kunne gennemføre ansættelsesinterviews, fastsætte lønninger mv., udarbejde stillingsbeskrivelser
 • De basale elementer i virksomheds planlægning, som fx strategi udvikling eller større udviklingsemner i virksomheden. ( Kvalitetsudvikling, Serviceudvikling, BPR og lign. )
 • Grundregler i teamudvikling
 • Samarbejde i en ledergruppe, hvor du skal kunne repræsentere dit fag men samtidigt kunne tage et medansvar for at finde løsninger, som går på tværs af afdelingerne
 • Og ikke mindst: Evnen til at kunne delegere - rigtigt!

Hvis du vil gøre dig håb om at "komme videre" i karrieren, vil du helt sikkert blive målt på: 

 • Din evne til at få dine medarbejdere med dig
 • Dine evner som praktisk problemløser
 • Din afdelings faglige omdømme og evne til at levere det rigtige produkt til den rette tid og sted.
 • Din evne til at skabe et godt netværk af troværdige underleverandører
 • Dine evner som team-player i ledelsen og viljen til at arbejde for helheden.
 • Dine evner til at lave budgetter og til at holde dem

Af: Sten Svensson, Jobm@gasinet

Læs også