ArbejdsglædeLederkarriereØvrige

Di­stan­ce­ar­bej­de

I kraft af de elektroniske muligheder kan stadig flere former for arbejde udføres fra hjemmet. Når man som medarbejder får denne mulighed, er det en god idé at tænke fordele og ulemper godt igennem.Hvad kan man vinde?

Fordelene er som forandringerne synlige: Fred og ro til at samle tankerne om opgaverne, ingen forstyrrende elementer såsom kimende telefoner, folk der skal have svar, chefen der kommer med en ny opgave af højeste prioritet.

Hvad kan man tabe?

Ulemperne kan være svære at få øje på og deres virkning er mindre synlig. Ulemperne ved distancearbejde kan sættes op i to overordnede punkter:

  • Mangel på en "rigtig" arbejdsplads.
  • Grænsen mellem arbejde og fritid udviskes.

Når man mangler den rigtige arbejdsplads

Det at være på en arbejdsplads betyder mere and bare at arbejde. Det betyder også:

  • At være sammen med andre mennesker, der kender virksomheden og opgaverne
  • At man ved at kigge på kollegerne, ved om man arbejder nok, hvor længe man spiser frokost, hvor mange små-pauser man holder, o.s.v.
  • At man er tryg, fordi man altid kan spørge nogen, eller gøre som de andre, hvis der er noget man er i tvivl om.

Som distancearbejder har man ikke nogen man lige kan snakke med. Der er heller ikke nogen der siger, at nu er frokostpausen vist forbi. Og når man er i tvivl om hvor meget man har arbejdet, så kan man ikke lige spørge om hvor langt de andre er kommet.

Man skal altså klare det almindelige arbejde, uden hjælp fra kolleger og det at være "på stedet". Det kan føles utrygt at arbejde på den måde.

Arbejde og fritid

Når man begynder at arbejde hjemmefra, kan man se og mærke en forandring i arbejdslivet. Grænsen mellem arbejde og fritid bliver mere utydelig. Det kan få forskellige udfald, afhængig af hvem man er.

  • Nogle kan være tilbøjelige til at lade fritiden tage over, for det kan være svært at se bort fra vasketøjet man ikke har nået. Det lyder afslappet, men hvis man ikke når sine arbejdsopgaver, kan der opstå stress. For eksempel i form af dårlig samvittighed, eller det ekstra der skal indhentes i de kommende dage.
  • Andre hælder måske til den side, hvor arbejdet tager for meget tid. Her er der en fare for at arbejde for meget, i forhold til den indsats man ville lægge på arbejdspladsen. Man ønsker at levere et godt resultat og kan have en tilbøjelighed til at arbejde urimeligt længe. På den måde kan arbejdspladsens stress komme til at flytte ind i privatlivet.
  • Det kan også være, at ens ægtefælle ikke forstår den nye situation. Måske er der nogen der forventer, at man kan klare alt det huslige, mens man faktisk skal arbejde.

Konklusion

Grænserne mellem arbejde og hjem/fritid plejer at være klare. Når man begynder at arbejde hjemme bliver grænserne uklare. Hvis hjemmet i for høj grad bliver en arbejdsplads, kan der ske et tab af den ro og frihed der er så vigtigt for at kunne genoplade.

Distancearbejde kan virke meget tillokkende, men skal også overvejes. Det kan være vigtigt at lave rimelige og realistiske aftaler med sig selv, arbejdspladsen og familien om hvilket arbejde der skal udføres.

Det kan også være godt at overveje omfanget af distancearbejde. I rapporten "En arbejdsplads i Danmark", Arbejdsskadestyrelsen 1997, anbefales det, at distancearbejdet højest udgør halvanden dag pr. uge. Overstiger distancearbejdets omfang dette, kan man som medarbejder miste vigtige informationer, sociale kontakter og opgaver på arbejdspladsen.

Læs også