Lederkarriere

En grænseløs karriere

Livslang ansættelse opfattes ikke længere som noget positivt. Karrierebegrebet job-hopping har for alvor vundet indpas på det danske arbejdsmarked, og velvalgte jobskift kan være med til at gøre dig mere attraktiv for en fremtidig arbejdsgiver.Undersøgelser viser, at fire ud af ti medarbejdere under 39 år har søgt nyt job inden for det seneste år. Hyppige jobskift - eller job-hopping - er blevet hverdag på det danske arbejdsmarked, og perspektivet er ikke nødvendigvis en stræben efter en lederpost, men at man søger nye udfordringer på et tilsvarende niveau i en ny virksomhed.

De hyppige jobskift skyldes ikke utilfredshed med det nuværende job. Man skifter derimod job pga. højere løn eller større udfordringer. Resultatet er, at den enkelte medarbejders karriereforventninger tilgodeses i langt højere grad end tidligere. Til gengæld bliver det sværere for den enkelte virksomhed at fastholde den gode medarbejder.

Den nye arbejdskultur

Tidligere førte karrierevejen altid opad, men ifølge professor Henrik Holt Larsen, Institut for Organisation og Arbejdssociologi på Handelshøjskolen i København bliver de traditionelle grænser på arbejdsmarkedet nu nedbrudt, så det bliver muligt at gå på tværs af både funktioner og niveauer i virksomhederne.

"Vi er på vej mod et meget fleksibelt og grænseløst karrierebegreb, hvor medarbejderne kan se frem til større mulighed for et mere individuelt tilrettelagt karriereforløb, bedre kompetencebygning og større tilfredshed i det enkelte job," forklarer Henrik Holt Larsen og fortsætter:

"Som medarbejder skal du kunne formulere, hvad du vil - du skal kunne sætte din egen dagsorden. Til gengæld får du prøvet forskellige jobtyper, og opnår derved en fleksibilitet, som netop er, hvad den fremtidige arbejdsgiver efterspørger."

Multispecialister og fleksperter

Henrik Holt Larsen mener ikke, at fremtidens virksomheder forventer loyalitet fra sine ansatte på samme måde som i dag:

"Job-hopping afspejler både virksomhedernes og de jobsøgendes ønsker. Livslang ansættelse opfattes ikke længere som noget positivt, bl.a. fordi den nyuddannede forventer at kunne udvikle sig konstant i løbet af sin karriere. Virksomhederne derimod ønsker ikke længere den forsørgerbyrde livslang loyalitet betyder. Til gengæld forventer de at kunne ansætte multispecialister og fleksible eksperter - de såkaldte fleksperter.

Talentkrig

Man kan frygte, at job-hopping strategien kan ende med at give bagslag, fordi man risikerer, at blive opfattet som upålidelig eller beregnende. Men sådan mener Henrik Holt Larsen, der også er forfatter til bogen "Noget for noget? Rekruttering og fastholdelse af unge højtuddannede", ikke, at det fremtidige arbejdsmarked ser ud:

"Medarbejdere, der oftere skifter job, bliver mere fagligt kompetente, hvilket forbedrer deres "employability" eller brugbarhed på arbejdsmarkedet. Hvis virksomhederne vil vinde krigen om talenterne, skal de kunne leve op til medarbejdernes krav om større fleksibilitet i fremtiden."

Læs også