Lederkarriere

Er job-hopping ac­cep­ta­belt?

Job-hopping - hurtige, hyppige jobskift for at fremme egne karriereinteresser - er blevet en af de vigtigste tendenser i den nye økonomi. Men der er stadig mange, som spørger sig selv, hvor acceptabelt det er. Mens det på den ene side kan fremme karrieren, risikerer man at få et ry som upålidelig eller beregnende.I Frankrig viste en undersøgelse af holdninger i ledelsessektoren i 2000, der blev gennemført af det franske arbejdsformidlingsinstitut (Association Pour l'Emploi des Cadres), at 33% af de 3.000 interviewede ledere havde planer om at forlade deres virksomhed inden for 1 år. Nogle virksomheder i IT-branchen kunne melde om en personaleudskiftning på 45% i en halvårsperiode. Det er en høj udskiftning i Frankrig, hvor man før anså det for forhastet at skifte job mere end hvert 6. eller 7. år. I en ikke al for fjern fortid var loyalitet noget, som franske virksomheder og navnlig den franske civiletat satte højt, og de stærke fagforeninger arbejdede for tryghed i ansættelsen. Hvad har ændret sig?

Job-hopping er kommet for at blive

Den klassiske forklaring på job-hopping er, at en midlertidig stor efterspørgsel efter arbejdskraft giver folk et større udvalg af attraktive muligheder og reducerer risiciene ved at sige op. Men der er god grund til at tro, at det, der sker på det franske jobmarked og i resten af Europa, er mere vedvarende.

Udviklingerne i den nye økonomi har skabt efterspørgsel efter meget mobile medarbejdere. I den amerikanske IT-branche er gennemsnittet for ansættelse af heltidsansatte blot 13 måneder. Ifølge den amerikanske karriereekspert Bob Weinstein er job-hopping blevet så almindelig i brancher, der er tilknyttet IT-sektoren, at karriereudviklingen kan forsinkes, hvis ikke man skifter job regelmæssigt.

F.eks. kan en langvarig ansættelse tolkes som mangel på initiativ, manglende kreativitet eller manglende vilje til at prøve nye ting. Den aktuelle tendens til job-hopping kan også i en vis grad skyldes ændringer i den måde, som store virksomheder er organiseret på. De hierarkiske strukturer, der var forbundet med den gamle økonomi, skabte en række avancementsmuligheder i organisationerne. Men arbejder man i en moderne, 'flad' organisation, bliver man snarere blokeret, eftersom det ikke er muligt at avancere opad. Det kan derfor være nødvendigt at finde et andet sted at udvikle sin karriere.

Risiko for bagslag

Job-hopping er ved at blive stadig mere acceptabelt i stadig flere sektorer i takt med, at stigningen i teknologirelaterede jobs skaber kædereaktioner i andre områder. Men der er ingen regler, og i mange tilfælde vil man ikke se positivt på en baggrund med job-hopping. Mange arbejdsgivere ser skævt til job-hoppere, hvis de mener, at det eneste motiv er penge. Andre ser måske job-hopping som et tegn på, at kandidaten har vanskeligt ved at komme ud af det med kollegerne. Arbejdsgiverne er tilbøjelige til at ignorere disse overvejelser, når de ikke har råd til at være kræsne, men på andre tidspunkter tøver de med at ansætte folk, som efter deres mening er beregnende eller utilpassede.

I områder, hvor der lægges stor vægt på pålidelighed og loyalitet, er job-hopping stadig absolut uønsket. Inden for f.eks. teknik ønsker arbejdsgiverne engagement i projekter, der kan vare i årevis. Hvis en kandidat søger et job, der kræver en lang uddannelsesperiode - og dermed en stor investering fra arbejdsgiverens side - vil de skulle give en form for sikkerhed for, at de vil engagere sig i en længere periode. Tidligere job-hopping vil derfor være en ubetinget hæmsko for deres ansættelsesmuligheder.

Tips til job-hoppere

Er du en aktiv job-hopper, skal du præsentere dig omhyggeligt for evt. nye arbejdsgivere. Hvis du ønsker at hoppe og ikke snuble, skal du huske på følgende tips:

  • Præsenter dig på en måde, der overbeviser mulige arbejdsgivere om, at du bevidst har søgt at få erfaringer og udvikle dig. Dette bidrager til at fjerne mistanken om, at du kun søger høj løn og status.
  • Vigtige erfaringer skal kobles sammen med tidligere job-hopping.
  • Tænk over, hvad der motiverer dig. Har du en langsigtet plan for din karriere?
  • Prøv at forlade arbejdsgiverne i en god tone. Forklar din beslutning for din chef, og afslut de projekter, du arbejder med.
  • Du må aldrig kritisere en tidligere arbejdsgiver. Fokuser på de positive ting i det firma, du søger en stilling hos i stedet for at fokusere på årsagerne til, at du forlod din tidligere arbejdsgiver.

Job-hopping kan være en positiv karrierestrategi, men pas på, at den ikke skader dine ansættelsesmuligheder, hvis den præsenteres forkert.

Læs også