Jobsøgning som leder

For­be­re­del­ser til job­søg­ning

I forbindelse med jobsøgning skal man være opmærksom på at der ikke findes nogen facitliste for hvordan f.eks. en ansøgning eller et CV skal se ud. Alle mennesker er forskellige og ser tingene på forskellig måde. Det man kan gøre er at opstille nogle retningslinjer for, hvordan det kunne gøres.Når du som nyuddannet søger dit første job, er du ofte i konkurrence med mange andre ansøgere med samme teoretiske baggrund, samt ansøgere, der yderligere har jobrelevant erfaring. Erfaring er ikke noget du kan opnå på kort tid, men du kan som nyuddannet skabe dig et overblik over jobmarkedet inden du søger job, så du søger relevante stillinger på en kvalificeret og målrettet måde.

Du kan i særlig grad få brug for at sætte dig grundigt ind i jobmarkedet og adgangen til dette. Hvor starter du din jobsøgning, hvor kan du finde informationer om virksomheder og ledige jobs og hvordan kan du forberede dig på din jobsøgning? Disse spørgsmål kan du finde svar på i følgende afsnit:

  • Mine jobmål

  • Værdier i jobbet

  • Mit drømmejob

Det realistiske jobmål

  • Hvor får jeg baggrundsviden til min jobsøgning?
  •  Hvor finder jeg mit første job?
  •  Mine jobmål

Inden du begynder at søge job, er det vigtigt, at du gør dig klart, hvilke ønsker du har for dit kommende job. Det betyder, at du blandt andet skal overveje, hvilken branche du gerne vil ind i, hvilken type job du ønsker og hvilke værdier du gerne ville lægge i dit kommende job. Du skal ved hjælp af dine jobmål kunne afgrænse dig og konkretisere over for en kommende arbejdsgiver, hvad du kan tilbyde virksomheden, og hvilke værdier og interesser du har.

Værdier i jobbet

Dine værdier danner grundlaget for opstilling af dine jobmål. Her skal du bruge tid på at tænke over, hvilke værdier der har størst betydning for dig. Det er lettere at gå målrettet efter et job, hvis du er bevidst om, hvorfor du netop ønsker at arbejde indenfor pågældende område. Desuden gør det dig bedre i stand til at vælge et job du bliver tilfreds med.

Nogle mennesker vægter kreativitet, konstant udfordring, personlig udvikling og selvstændighed i jobbet hvor andre vægter høj løn, jobsikkerhed, faglig udvikling og karriere. Overvej hvilke værdier du synes har størst betydning i tilværelsen og i dit kommende job:

Hvilke 3 værdier vil du gerne have opfyldt i dit kommende job? (Overvej det grundigt og skriv evt. værdierne ned.)

  •  Hvilke konsekvenser har dine grundlæggende værdier for din kommende jobsøgning og jobvalg?
  •  Hvilke typer job mener du ville være oplagt at søge?

Mit drømmejob

Når du står overfor at skulle søge job er det nyttigt at vide, hvilket job du ville vælge, hvis der var frit valg uafhængigt af kvalifikationer og erfaring. Et "tænkt" ønskejob kan fra din karrierestart gøre dig mere målrettet.

Det er en god øvelse at søge bredt på StepStone, så du ser et bredt udsnit af jobmuligheder. Find de job du gerne vil arbejde med i fremtiden. Stillingsannoncerne kan give dig vigtige informationer om de elementer, der indgår i dit ønskejob.

Det realistiske jobmål

Det er nu en udfordring for dig at finde et job, der er rigtigt for dig her og nu og som indeholder nogle af elementerne i dit ønskejob. Hvilke job vil du tro er et skridt på vejen til dit ønskejob? Hvilke værdier vil du gå efter i dette job? Hvilke værdier vil du ikke gå på kompromis med i dit kommende job?

Du kan endvidere overveje om du vil arbejde i den offentlige eller den private sektor, om du vil gå efter en generalist eller specialist stilling og om du vil arbejde i en lille eller en stor virksomhed.

Det er dog vigtigt løbende at have sit ønskejob for øje, så man karrieremæssigt stiler mod det, der er det rette job. Ved at huske på sit ønskejob, kan man i højere grad søge en udviklingsproces rettet mod dette mål. Det kan være nødvendigt som nyuddannet til dels at gå på kompromis med sine lønkrav og interesser for at komme i gang.

Læs også