Ny i job

Ge­ne­ra­tion Ledig

Du har taget en lang uddannelse i den tro, at der ville være arbejde at få, når eksamensbeviset var i hus. Alligevel er udsigten til at få drømmejobbet som kommende kandidat temmelig grå. Uvejret ser ikke ud til at klare op i 2003, så hvad stiller du op?Ledighedstallene taler sit eget tydelige sprog. Over 10.000 akademikere står uden job ifølge de seneste ledighedstal fra Danmarks Statistik fra december 2002. Blandt nyuddannede gælder det hver tredje.

En ulykkelig situation, når alle prognoser siger, at der om få år vil være et markant behov for velkvalificeret arbejdskraft både på det offentlige og private arbejdsmarked. Der er altså udsigt til flere jobåbninger, når den store generation af ældre akademikere trækker sig tilbage på efterløn eller folkepension. Men hvor meget kan du selv påvirke udviklingen og undgå at blive en del af - eller sidde fast i - ledighedskøen?

Der er meget hård konkurrence i øjeblikket - især blandt de nyudklækkede kandidater, som ikke har den efterspurgte erfaring. Det vi hører fra vores medlemmer er, at man typisk er i konkurrence med 3-400 andre ansøgere til et job, siger konsulent Ingrid Nyström fra Magistrenes Jobservice, der har specialiseret sig i jobsøgningskurser af kortere og længere varighed.

Støvede akademikere

Ifølge Ingrid Nyström kæmper mange akademikere mod fordomme fra især det private erhvervsliv.

Magistre opfattes tit som nogle lidt støvede og teoretiske mennesker, som ikke har nemt ved at forholde sig til det virkelig liv. I virksomhederne er man tit usikre på, hvad de egentlig kan, fortæller Ingrid Nyström og understreger, at det netop derfor er vigtigt, at magistre bliver bedre til at sælge sig selv.

Mange højtuddannede nyledige er ofte ikke klar over, hvad de kan. Men mange af de kompetencer, som de fleste arbejdsgivere efterspørger, har akademikere allerede fra deres studietid. De fleste magistre er jo eksperter på et område, ligesom mange af dem har erfaringen som projektleder fra flere års gruppe- og projektarbejde; de er selvkørende, er hurtige til at lære og ofte dygtige kommunikatører. Det er vigtigt at huske på i jobsøgningsprocessen.

Aktiv ledig

Hos Magistrenes Jobservice råder man medlemmerne til at holde sig aktive i deres ledighedsperiode.

Arbejdsgiverne kigger på, hvad man har brugt sin ledighed til, så derfor er mit bedste råd, at man udnytter tiden fornuftigt og udvikler sine kompetencer ved at tage relevante kurser, opsøge frivilligt arbejde f.eks. i en nødhjælpsorganisation, opgradere sine it-færdigheder osv.

Virksomhedspraktik som ledig

Som noget nyt har AF gjort det muligt for nyledige akademikere at gå i arbejdspraktik fra to til fire uger af gangen. Et praktikophold kan give flere ledige aktiveringsmuligheder som f.eks. et job i en privatejet virksomhed eller jobtræning.

Ifølge Ingrid Nyström kan virksomhedspraktik være en god og effektiv måde til at udvikle sine kompetencer og få relevant erhvervserfaring. Men det er vigtigt at lave en klar aftale om, hvilke opgaver, man skal løse under praktikken, før man starter. Magistrenes Jobservice råder specielt de nyuddannede magistre til at bruge deres netværk, det professionelle såvel som det personlige, når de søger praktik.

Mange overser de muligheder, der ofte findes i ens personlige netværk. Langt de fleste mennesker har jo relationer på kryds og tværs via gamle studiekammerater, familie, venner, naboer og tidligere studiejob, som med fordel kan være en indgang til et praktikophold i en virksomhed, slutter Ingrid Nyström.

Hvad efterspørger virksomhederne?

Det har Aalborg Universitet (AC) og Roskilde Universitetscenter (RUC) undersøgt og netop offentliggjort i en ny stor Kandidatundersøgelse. Undersøgelsen viser bl.a.:

  • At virksomhederne lægger vægt på evnen til at analysere, arbejde projektorienteret i teams, tilegne sig ny viden samt at omstille sig. Omvendt efterlyser virksomhederne bedre formidlings- og præsentationsevner samt forretningsforståelse generelt blandt kandidater.
  • At ansøgernes personlige kvalifikationer i stigende grad er udslagsgivende for, om de bliver ansat. De faglige kvalifikationer er en forudsætning.
  • At praktik, bedre virksomhedskendskab og bedre brobygning giver bedre forudsætninger for at træde ind på arbejdsmarkedet.
  • At jobansøgere skal forholde sig meget konkret til jobindholdet og forholde sig realistisk til egne kvalifikationer og kompetencer.

Du kan læse rapporten i sin fulde længde på www.kvalitetssikring.aau.dk og www.ruc.dk/kandidat.