ArbejdsglædeØvrige

Har du glemt dit hjerte?

Følelsesmæssig intelligens handler om, hvordan man kan klare sig i livet efter skolen.Har du virkelig hjertet med i alt, hvad du laver? Hvis svaret er ja, så er dine chancer for succes på arbejdsmarkedet større.

Er dit arbejde kedeligt, umotiverende og fyldt med rugbrødsopgaver? Så er det måske tid til at finde et nyt arbejde eller også er det slet ikke arbejdets skyld. Det kan være, at du har glemt at tage dit hjerte med.

For hjertet kan være nøglen til succes. Det er nemlig ikke kun virksomheder, der i stigende grad udvikler sig, gør sig attraktive og lønsomme ved at udvikle de bløde værdier. Som person, både privat og i arbejdssfæren, er der store fordele ved at have både hjerne og hjerte med. Nøgleordet er udvikling af din følelsesmæssige intelligens.

Følelsesmæssig intelligens handler om, hvordan man kan klare sig i livet efter skolen, der sætter fokus på målelig intelligens som matematik, sprog og musik. Det giver alt sammen faglig dygtighed og adgang til det første job. Men det videre forløb af karrieren er også i høj grad afhængig af, at man har hjertet med i alt, hvad man gør, fortæller psykolog og konsulent Claus Møller, der har arbejdet med træning og udvikling af de bløde sider af personer såvel som virksomheder i de sidste 25 år.

Tag sagen i egen hånd

Og det er ikke blot teori og fine ord. Det drejer sig om at kende sig selv og have en god positiv indstilling til livet. For mange tager det et helt livs erfaring at komme frem til hjertet, og nogle når det aldrig. Men ved lidt selvransagelse og brug af de gode gamle bud om bl.a. at behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet, kan man finde frem til hjertet lidt før og øge sine chancer for et tilfredsstillende og succesrigt liv.

Tilfredshed og succes i jobbet og privat handler ikke om at finde et spændende motiverende job, det handler om, at du selv skal give dit liv og arbejde mening. Følelsesmæssig intelligens handler om forholdet til sig selv og til andre, fortsætter Claus Møller, som giver et par gode råd med på vejen.

Start med dig selv

Et godt sted at begynde er at fokusere på "hvad er jeg rigtig god til". Falsk beskedenhed overfor sig selv betaler sig ikke, hvis selvværdet skal udvikles.

Derudover er selvkontrol vigtigt. Ved at lære at forstå hvad du føler og hvorfor, kan du aflede en dum reaktion, før den kommer. Hvis du f.eks. bliver dig bevidst, når du mærker en begyndende vrede, kan du aflede din egen opmærksomhed og derved undgå en unødvendig situation, der ikke fører noget konstruktivt med sig.

Endelig skal du ikke gå og drømme om et motiverende arbejde. Find i stedet optimisme og selvmotivation frem og find glæde ved det du foretager dig, redefiner evt. dit arbejde. Hvis du sidder i en reception og besvarer telefoner, tager du ikke blot telefonen, du hjælper andre og yder dem en service. Der er værdi i alle gøremål, det handler blot om at finde den. Finder du glæde i dit arbejde, gør du det som regel også bedre, og det bliver belønnet.

De 10 bud

Også i din holdning til omgivelserne skal hjertet være med. Lær at have indfølingsevne og lyt til hvad andre siger. Langt de fleste mennesker lytter ikke rigtigt, men står og forbereder et svar, mens en anden taler. Derved får man to monologer, og ingen parter er rigtig tilfredse. Forsøg at lytte for at forstå.

Endelig må man ikke underkende vigtigheden af sociale relationer. Forholdet til andre skal ikke blot etableres, men også vedligeholdes, hvad enten det gælder kollegaer, kunder, familie eller venner. De vigtigste råd er at være sig selv og lære at sige tak, undskyld og tage imod kritik. Uden at blive religiøs handler det i bund og grund om at følge de 10 bud og behandle andre, som man selv vil behandles, slutter Claus Møller.

Gode råd

  • Udnyt dine naturlige talenter
  • Redefiner dine arbejdsopgaver
  • Hold dig i fysisk form
  • Find optimismen frem
  • Drop rollespillet og vær dig selv
  • Vær åben overfor kritik og brug den

.. og sidst men ikke mindst: Smil, det smitter.