AnsøgningJobsøgning som leder

Jeg er ikke som de andre

Hvem har ikke prøvet at få afslag på jobansøgninger - ja endda tonsvis, som hober sig op på skrivebordet, mens humøret daler? Afslag, som dog ikke behøver at hænge sammen med dine kvalifikationer. Måske er din ansøgning bare ikke personlig nok.Når virksomheder modtager ansøgninger, bruger de ofte kun 20 sekunder på at skimme hver, hvis der er mange om buddet. Derfor er det umiddelbare indtryk afgørende for, om din ansøgning havner i plus eller minus bunken. Personlighed, et tydeligt engagement og et levende sprog kan bestemme udfaldet og sikre, at din ansøgning ender i den rigtige bunke.

En appetitvækker

Det overordnede mål for en jobsøgning er selvfølgelig at få jobbet, men først og fremmest at komme til samtale. En jobansøgning skal derfor være motiverende, så den, der læser den, får lyst til at møde personen bag ordene. Betragt ansøgningen som en appetitvækker, der skal vække lysten til at vide mere, siger kommunikationsrådgiver Anne Katrine Lund, der bl.a. har beskæftiget sig med kommunikation i breve.

Vis hvem du er

Den tid, hvor det kun drejede sig om eksamensresultater og faglige kvalifikationer hos en medarbejder, er forbi. De menneskelige værdier vægtes lige så højt og skal passe ind i virksomhedens kultur og målsætning. Derfor går virksomheder også efter mennesket bag, når de ansætter medarbejdere i virksomheden.

Brug krudtet på at skrive en ansøgning, der er personlig og som viser ærligt, hvem du er, så virksomheden kan vurdere, om du passer ind. Du skal turde være nærværende og træde i karakter som det menneske, du er. Herved kan du skille dig ud fra de øvrige og øge din chance for at få jobbet, siger Anne Katrine Lund, og tilføjer:

Læs ansøgningen højt for dig selv for at vurdere, om det lyder som dig. Kan du ikke få ordene over dine læber er det tegn på, at det ikke er dig, der gemmer sig bag dem.

Fra mig til dig

Selv om du søger mange jobs, og det kan være hårdt at skrive et tilsvarende antal jobansøgninger, er det vigtigt, at du målretter både følgebrev og CV til det specifikke job.

Ansøgningen må ikke bære præg af en standardansøgning, som lige så vel kunne være skrevet med henblik på et andet job. Den skal afspejle, at du har tænkt på virksomheden, mens du skrev den, så læseren kan mærke et smittende engagement fra din side. Læs derfor jobannoncen grundigt, forhold dig til den og vurder, hvilken del af dig der er relevant for virksomheden og fokuser på det, anbefaler Anne Katrine Lund.

Drop flosklerne

Dårligt sprog og stavefejl virker undergravende og er ofte skyld i, at en ansøgning ryger ud i første sortering. Med en velformuleret ansøgning uden sprogfejl, er du sikker på, at fokus fra starten ligger på indholdet.

Ansøgningen skal formuleres i et klart og konkret sprog. Drop den formelle stil som f.eks. Undertegnede ansøger hermed om job xx, jf. annonce, der skaber distance og tænk i stedet på ansøgningen som et brev. Omvendt skal man heller ikke gå i den modsatte grøft og være alt for kæk ved at bruge en masse floskler og tomme ord, eller puste sig selv op til noget, der måske ikke stemmer overens med virkeligheden, slutter Anne Katrine Lund.

Skriv din ansøgning i et naturligt sprog, som det, du bruger i hverdagen og undgå modeord, lange sammensatte ord og fyldord. Skriv levende og fængende ved at bruge aktive verber fremfor passive. Gør sproget varieret ved at veksle mellem lange og korte sætninger, men undgå alt for lange sætninger. Gør også noget ud af din kommasætning og få en til at læse din ansøgning igennem for stave- og kommafejl, før du sender den.

Gode råd

Kort opsummeret har Anne Katrine Lund følgende råd, når du skriver en jobansøgning:

  • Vær tro mod dig selv og vær direkte.
  • Ansøgningen skal både afspejle den faglige og menneskelige side af dig.
  • Ansøgningen skal være motiverende og overbevisende.
  • Både ansøgning og CV skal være 100 procent målrettet.
  • Undgå stift og formelt sprog, men skriv naturligt og levende.
  • Undgå stave- og sjuskefejl, da det virker undergravende.
  • Læs ansøgningen op for dig selv.

Læs også