Lederkarriere

Lær at håndtere de moderne ar­bejds­vil­kår

Koncentrér dig om de konflikter, som er mest forstyrrende for arbejdet. Du skal ikke være bange for at tænke anderledes og bruge din fantasi.Arbejdslivets vilkår har forandret sig i takt med samfundsudviklingen. Resultatet er et højere tempo, store forventninger og store krav til fleksibilitet. Både virksomheder og enkeltpersoner skal forandre sig med omgivelserne for at opnå de ønskede resultater.

Her kommer fem gode råd om, hvordan du som enkeltperson opnår succes på din arbejdsplads:

Planlæg og brug din arbejdstid effektivt

Når arbejdsbyrden er stor, er det nødvendigt, at du identificerer de opgaver, der er vigtigst og koncentrerer dig om dem. Prioritering og planlægning er nøglen til effektivitet. De arbejdsopgaver, som giver det højeste udbytte for virksomheden, er de vigtigste. Under arbejdet skal du være opmærksom på de "tidsrøvere", der tager unødigt megen tid. Ustrukturerede møder, rod på skrivebordet og forhaling af ubehagelige arbejdsopgaver er eksempler på situationer og fænomener, som stjæler tid fra mere vigtige opgaver. Jo mere effektiv du bliver i udførelsen af de arbejdsopgaver, der bidrager mest til virksomhedens fastsatte mål, jo mere værdifuld bliver du for virksomheden.

Bliv bedre til at kommunikere

Det er vigtigt at undgå unødige misforståelser, da disse er både tidskrævende og anstrengende. Når du ønsker at nå ud med mundtlige informationer til én eller flere personer, skal du gøre dig umage med at udtrykke dig kort og præcist. Kontrollér at modparten har forstået, hvad du har sagt ved at stille passende opfølgende spørgsmål.

Sammenfat samtalen for at sikre dig, at der ikke er sket misforståelser. Hvis du i stedet skal lytte og modtage informationer eller feedback, skal du lytte godt efter alt, der bliver sagt. Pas på med ikke at være selektiv. Stil spørgsmål for at bekræfte, at du har forstået det korrekt. Undgå at forsvare dig, lyt i stedet, og drag konklusioner. Afslut altid samtalen med at omformulere det, du har forstået, med dine egne ord.

Løs konflikter konstruktivt

Det første trin er at afgøre, hvilke konflikter, der skal løses hurtigt. Koncentrér dig om de konflikter, som er mest forstyrrende for arbejdet og tag fat på dem på en konstruktiv måde. Udsæt de konflikter, som ikke har større betydning, så du kan udføre dit arbejde. Hvis du er nødt til at træffe akutte forholdsregler for at løse en konflikt, bør du vælge at tale "under fire øjne" med den person, som du er uenig med. Undgå at være aggressiv eller konfronterende. Forsøg i stedet at beskrive, hvordan du ser på sagen uden at angribe modparten personligt. Giv den anden person mulighed for at give sit syn på sagen og prøv at finde frem til en konstruktiv løsning i fællesskab.

Hav mod til at træffe dine egne problemløsende beslutninger

Det er nødvendigt, at du udvikler en evne til at være en effektiv problemløser. For at blive det, skal man først og fremmest være opmærksom på at identificere problemer. Prøv at formulere dig skriftligt for at få indkredset problemet. Hvis problemet skal løses straks, skal du begynde at indsamle informationer, som kan give dig svaret på, hvorfor situationen er opstået. Derefter skal du have mod til at træffe beslutninger om, hvad der skal gøres for at løse situationen. Ved nogle problemer kræves mere kreative løsninger end dem man opnår med trin-for-trin metoden. Du skal ikke være bange for at tænke anderledes og bruge din fantasi. Du må ikke kassere nye idéer, fordi de i første omgang virker for dyre eller kontroversielle.

Lær at acceptere forandring og usikkerhed

Hele samfundet gennemgår i øjeblikket fundamentale forandringer. Industrisamfundet er ved at blive forvandlet til et informationssamfund. Nye teknikker muliggør globale markeder med flere aktører. Som følge heraf er du nødt til at lære at acceptere forandring og den usikkerhed, dette medfører. Man skal kunne give slip på fortiden og tage et personligt ansvar for, at forandringerne bliver gennemført. Vær nysgerrig over for de ting, der sker omkring dig. Anstreng dig for hele tiden at lære nyt og tage egne initiativer til forandring.

Læs også