Lederkarriere

Lillebror: Ny på tronen

Den autoritære og dominerende leder er ikke længere værdsat. Og er du den yngste i søskendeflokken eller mellembarn, så er der stor chance for, at du er den nye type leder. I modsætning til tidligere er det nemlig ikke længere så typisk at finde store søskende på lederposter.Ifølge forskere har din placering i søskendeflokken stor betydning for din personlighed og adfærd i familien. Den ældste er typisk dominerende, ambitiøs og pligtopfyldende, mellembarnet forhandler og udglattende, mens rosinen i pølseenden som regel er den charmerende, kreative og oprørske.

Kan du nikke genkendende til disse træk, kan du måske også se en parallel til din rolle på arbejdspladsen. Vores adfærd og reaktionsmønster i forhold til vores familie er nemlig ikke forbeholdt familiens rammer. Det afspejler sig i vores parforhold og i vores karrierevalg.

De små tager over

Klassiske undersøgelser konstaterer nemlig, at det især er de ældste, der har behov for at lede og dominere, ligesom de har været vant til over for deres søskende, og at det derfor typisk er dem, vi finder på topposter. Men nu viser nye undersøgelser, at de mindre søskende er ved at komme til magten.

En af disse undersøgelser er foretaget af John Andersen, som er direktør i konsulentfirmaet Green & Andersen. Han har gennem en årrække undervist på Dansk Management Forums toplederprogram "Perspektiv i Ledelse", hvor han hver gang har optalt deltagernes søskendeplacering.

Vores undersøgelser blandt deltagerne viser, at der er sket et stort fald i antallet af ledere, som er storebror- eller søster i forhold til for bare tre-fire år siden. Det tror jeg bl.a. hænger sammen med, at der er ved at ske et skift i de kompetencer, som en leder skal besidde. I dag skal en leder være lydhør, kreativ, kunne forhandle og mægle og kunne udvikle sine medarbejdere. Den autoritære og dominerende leder er ikke længere værdsat - i stedet handler det om at kunne samarbejde og være en god teamleder, fortæller erhvervspsykolog John Andersen.

Automatpiloten styrer

At vores adfærd i familien afspejles på arbejdspladsen hænger ifølge John Andersen sammen med, at vi ofte kommer til at gentage nogle grundlæggende strukturer fra vores søskenderelationer.

Selv om vi er rationelle og velovervejede i vores omgang med verden og andre, så kommer mønstre fra vores familieforhold til syne i f.eks. stressede situationer. Her gentager vi adfærden uden at tænke over det og reagerer fx typisk styrende og dominerende, hvis man er den ældste.

Løsriv dig fra storebrorrollen

John Andersen understreger, at vores søskenderoller ikke kan forklare alt omkring vores adfærd, men at de kan bruges til bedre at forstå os selv og være udgangspunkt for en videreudvikling. Føler du dig fastlåst i det reaktionsmønster, som du har med i bagagen, så gælder det ifølge John Andersen først og fremmest om at blive bevidst om din adfærd.

Det gælder om at få tydeliggjort sit reaktionsmønster i forhold til familie og arbejdsplads. Først når du er blevet bevidst om din adfærd, og hvor den stammer fra, kan du forholde dig til den. Det vil sige, at du kan begynde at ændre på den og handle mere nuanceret i stedet for blindt at reagere og lade dig styre af automatadfærden, slutter John Andersen.

Læs også