CV

Hvordan nævner du en periode med ar­bejds­løs­hed i dit CV?

Du har været uden job i nogen tid og ved ikke, hvordan du skal nævne det i dit CV. Hvis det præsenteres rigtigt i dit CV, vil en periode med arbejdsløshed ikke være noget problem for de fleste personalekonsulenter. Denne artikel giver dig nogle råd om, hvordan du kan forholde dig, hvis du har et hul i din ansættelseshistorik.Der er naturligvis forskellige typer af huller i karrieren:

1) Du har stoppet din uddannelse og skiftet retning året efter

Det kunne være et problem, da nogle mennesker måske tolker det sådan, at du ikke ved, hvor du er på vej hen i livet. Men du er helt sikkert ikke den eneste, som er kommet i denne situation, og dette hul i dit CV burde ikke have nogen indvirkning på din karriere. Du kunne f.eks. under erfaringer fremhæve, at du har haft vikarjob i denne periode, hvilket viser, at du ikke er doven. Hvis du også har opnået erfaring på arbejdsmarkedet, så er der ingen grund til bekymring. Ingen personalekonsulenter vil hænge sig i dette lille hul i dit CV.

2) Du har været arbejdsløs i flere måneder

Det er ikke noget at skamme sig over, at du har været arbejdsløs i nogle få uger eller måneder i løbet af din karriere. Personalekonsulenterne stiller måske spørgsmål om denne periode med arbejdsløshed, men så kan du i dit CV nævne nogle træningskurser, du har deltaget i eller bøger, du har læst, som er relevante for din karriere. Under et interview kan du forklare, at du har brugt denne periode med arbejdsløshed på at øge din viden eller dine kompetencer ved at deltage i et træningskursus, eller at du har søgt et job, som virkelig passede dig. Hvis perioden med arbejdsløshed ligger længere tilbage i tiden, så skal du blot angive dine mange års erfaring i dit CV, så vil din arbejdsløshed tiltrække mindre opmærksomhed. Men du må aldrig lyve eller indsætte forkerte datoer i dit CV.

3) Du tog et års orlov

Mange mennesker beslutter sig for ikke at arbejde i et år for at udforske verden eller blot for at bruge lidt tid på sig selv. Efter en sådan periode har du naturligvis et hul i dit CV. Vi anbefaler derfor, at du i dit CV angiver, hvad du har foretaget dig i løbet af dette år. Du har måske arbejdet med projekter, der er relevante for den stilling, du søger, eller du har lært et nyt sprog. I så fald skal du helt sikkert nævne det. At have rejst verden rundt kan også være et plus på dit CV, især hvis virksomheden søger en udadvendt og initiativrig person.

4) Du blev hjemme, fordi du var syg eller passede et familiemedlem

Desværre er der også mennesker, som er nødt til at tage fri fra arbejde et stykke tid på grund af sygdom eller for at passe en i familien, der er syg. For en medfølende arbejdsgiver vil dette hul i dit CV ikke være noget problem. Hvis denne periode har varet flere måneder eller år, anbefaler vi kraftigt, at du giver en forklaring i dit CV. Skriv, at du har været arbejdsløs af personlige årsager.

Tips til, hvordan du forklarer en periode med arbejdsløshed i dit CV

  • Vær optimistisk! Uanset hvad grunden til hullet i dit CV er, så udtryk det positivt.
  • Du kan bruge dit følgebrev til mere udførligt at forklare, hvorfor du ikke arbejdede i en given periode. Hvis du har rejst verden rundt, kan du for eksempel fokusere på, hvad denne oplevelse har bibragt dig.
  • Hvis du beslutter at angive din arbejdserfaring på en måde, så du skjuler, at du var arbejdsløs, skal du altid sørge for, at dit CV er klart og tydeligt. En personalekonsulent skal altid umiddelbart kunne gennemskue din karriereudvikling.
  • Du må ikke på nogen måde lyve om, at du har været arbejdsløs! Undlad at ændre datoer i dit CV, da din undvigelse vil blive afsløret på et eller andet tidspunkt.
  • Fokus på de positive elementer i dit CV, og læg ikke for meget vægt på eventuelle huller.
  • Vær positiv. Hvis du har været arbejdsløs et stykke tid, fordi du ikke kunne finde et job, kan du altid sige, at du ledte efter det helt rigtige job. 

Læs også