Jobsøgning som leder

Sådan besvarer du et te­le­fo­nopkald fra en per­so­na­le­kon­su­lent

Har du nogensinde fået et telefonopkald om et job, som du ikke engang kan huske, du har søgt? Vil du gerne vide, hvordan du håndterer en telefonsamtale med en personalekonsulent, mens du er på arbejde? StepStone har nogle gode råd.Når du taler med en personalekonsulent skal du altid være formel og så høflig og venlig som muligt.

Hvis du er på arbejde, når du modtager opkaldet

Du er på arbejde, og pludselig ringer din telefon. Det er et nummer, du ikke kender, og din første reaktion er at løbe hen og gemme dig i et hjørne på kontoret, hvor du kan tale, uden at dine kolleger hører det. Men er det en god idé? Rent principielt bør du ikke tale eller e-maile om andre jobmuligheder, når du er på arbejde. Og du kan blive opdaget, så lad være med at løbe risikoen.

I stedet kan du blot sige til personalekonsulenten, at du er på arbejde og tilbyde at ringe tilbage på et mere passende tidspunkt. Du kan også bede ham eller hende sende en e-mail, da du ikke har mulighed for at tale lige nu. Og sørg for at få konsulentens navn, nummer og e-mailadresse.

I stedet for at det er ubelejligt, kan du tale med konsulenten et passende sted og give eksempler fra dit CV, som måske imponerer ham eller hende.

Hvis du ikke kan huske din ansøgning

Og hvad hvis du har søgt forskellige steder og ikke kan huske, at du har sendt en ansøgning om et job i den virksomhed? Hvis du ikke kan huske jobbet, er det helt sikkert ikke nogen god idé at starte en samtale med konsulenten. Undlad at fortælle, at du ikke kan huske, hvilket job han/hun henviser til. I stedet bør du bede om virksomhedens navn og konsulentens kontaktoplysninger og sige, at du har travlt, men ringer tilbage.

Det vil give dig mulighed for at gå hjem og søge oplysninger om virksomheden og de muligheder, der skal drøftes.

Du må under ingen omstændigheder være uærlig om dine hensigter. Hvis du ikke er interesseret i et samarbejde, skal du blot sige det og takke konsulenten for hans ulejlighed.

Er der stadig ingen personalekonsulenter, der ringer? Læg dit CV på StepStone, og hvis det allerede findes der, er det måske tid at opdatere det.

Læs også