Lederkarriere

Tid til re­flek­sion: At opdage det du tror, du ikke ved

Tid til refleksion kan være en luksus i en travl hverdag. Vi siger ofte: "Den ene dag tager den anden" - nogle gange bliver det til uger eller måneder. Grunden til, at vi i det daglige kan være forfaldne til at udskyde en refleksion omkring vores liv, er vel ofte, at tankerne kræver rum, psykisk ro og et ekstra overskud.Refleksionen sætter os i stand til at lære af de mange erfaringer, vi gør os. Disse erfaringer kan være mere eller mindre betydningsfulde, alt efter hvor vi er henne i vores liv - er vi lykkelige, tilfredse med jobbet, i krise eller i en vanesituation?

Erfaringerne, vi gør os, lagres i mange tilfælde helt ubevidst. Vi lagrer også følelsen af en given situation, som i sagens natur kan være positiv eller negativ. Det drejer sig derfor om at "mærke efter i maven" - hvornår føles suset eller begejstringen i udførelsen af en opgave? Opgaven kan igen være udført i arbejdsmæssig sammenhæng eller i fritiden.

Alene eller sammen med andre

Det kan være meget givende at vende sine refleksioner med andre personer, som man har tillid til. Et familiemedlem, man værdsætter intellektuelt eller en trænet coach, hvis dette er muligt. Sæt tilstrækkelig tid af og vælg et sted uden forstyrrelser. Hellere én time af høj kvalitet end 3 timer med støj fra omgivelserne. Et godt resultat er ofte ligestillet med, hvor god man er til at skabe en distance til sig selv og sin situation. En professionel coach kan typisk via sine spørgsmål medvirke til at se sig selv udefra og måske endda i et andet perspektiv.

Arbejdsliv contra privatliv

Man kan blive i tvivl, om tingene skal skilles ad. Ofte hænger vores arbejdsliv meget sammen med privatlivet. Vi behøver næppe fremtidsforskere til at fortælle os, at vores to verdener bliver sværere og sværere at skille ad. Lad os derfor betragte vores liv ud fra en helhed og dermed også reflektere over værdierne, som er kernen i at få hverdagen til at fungere.

Værdier

Det er vigtigt at holde sig for øje, at vores værdier kan ændre sig. Værdierne kan få mindre eller større betydning med årene. Der er mange forskellige værdier, som kan vælges. Her nævnes blot nogle til inspiration:

  • Fleksibilitet
  • Økonomisk tryghed
  • Kreativitet
  • Selvstændighed
  • Social kontakt
  • Faglig udvikling

Som helt ung på arbejdsmarkedet kan en værdi som fleksibilitet veje mindre i forhold til muligheden for kreativitet på arbejdspladsen. Senere når man er en familie med børn, er det ofte en forudsætning, at arbejdsgiveren udviser fleksibilitet, for ellers vælter korthuset.

Vælg 4-5 af de værdier, som har størst betydning for dig, din hverdag, dit familieliv - alt set med dine øjne og ud fra dit perspektiv. At være afklaret med sine værdier giver en tryghed i forskellige valg både i fritid og på job. At bringe sine værdier på banen under en ansættelsessamtale kan ligeledes virke stærkt - benyt dem til at afstemme forventninger!

Har jeg fundet den rette hylde?

Alt efter hvor langt man er i sin karriere, og hvor længe man har været i samme job, kan det være gavnligt at vurdere, om et job skifte/brancheskift kunne være interessant. Det er vigtigt at tvinge sig selv til at se lidt længere ud i fremtiden.

Ofte er det tilfældet, at man skal tage et job, som ikke er det ultimative ønskejob, men som øger muligheden for at opnå det. Her er nogle spørgsmål, som er væsentlige at stille sig selv:

  • "Får jeg brugt mit potentiale?"
  • "Ønsker jeg et lederjob - trives jeg med ansvaret?"
  • "Er jeg generalist eller specialist?"
  • "Søger jeg et udadvendt job eller det modsatte?"

En god idé er at sætte både sine værdier og sine jobkrav eller ønsker på papir. Er et lederjob eksempelvis realistisk i min nuværende situation? Hvis man vurderer, at tiden eller de faglige kompetencer pt. ikke er til større ansvar, er beslutningen taget ud fra et bevidst valg. Planen kan da være at opkvalificere sig i det eksisterende job eller skifte til et andet job, som ligger på vejen til ønskejobbet.

Duer ikke - væk!

En kombination mellem refleksion, realisme og gå på mod er gavnlig. Man skal forblive tro mod sig selv og være villig til at yde en ekstra indsats. At "havne" på den rette hylde er ofte ingen tilfældighed. Prinsessen i H.C. Andersens eventyr "Klodshans", tøvede i hvert fald ikke med at smide diverse herrer på porten, indtil den rette viste sig.

Af: Mette Skytte Pontoppidan, AS3 Outplacement

Læs også