ArbejdsglædeØvrige

Ar­bejds­glæ­de er in­di­vi­du­elt

"Arbejdsglæde er ikke kun noget, du opnår gennem de goder, din arbejdsplads kan tilbyde." Bliv leder på deltid eller vælg din egen arbejdstid som nybagt mor. Det er bare nogle af de skræddersyede goder, som detailvirksomheden IKEA nu indfører i deres personalepolitik.Mange virksomheder tilbyder en række personalegoder for at gøre sine medarbejdere mere tilfredse. Men udbuddet af personalegoderne er ofte ens for alle uden hensyn til den enkeltes behov og ønsker. Er dine krav til arbejdspladsen f.eks. de samme som din 20 år ældre eller yngre kollegas af modsatte køn?

Med ønsket om at betragte medarbejderes arbejdsglæde og behov i et bredere perspektiv har IKEA lavet en omfattende undersøgelse af, hvad danskerne forbinder med et godt arbejdsliv, og konklusionen er, at både køn, alder og jobfunktion har indflydelse på, hvad den enkelte ønsker af sin arbejdsplads.

Den gængse personalepolitik i virksomheder er, at alle får samme muligheder. Men arbejdsliv og -glæde har vidt forskellige betydninger for forskellige mennesker. Der er forskel på folk - hvorfor så betragte alle som værende ens med de samme behov? Vi mener, at skal mennesker behandles ens, skal de behandles forskelligt, siger IKEAs direktør Peter Høgsted.

Goder tilpasset livsforløb

Som en konsekvens af undersøgelsens resultater har IKEA foretaget en række markante ændringer i virksomhedens personalepolitik.

Ud over en række basale goder, der gælder for alle medarbejdere, har vi indført individuelle goder, rettet mod medarbejdere i tre forskellige livssituationer; børnefamilier, medarbejdere over 40 år og ledere. Vi ved, at børnefamilier lever stresset og har svært ved at få arbejdslivet til at gå op i en højere enhed. Derfor har vi bl.a. indført, at medarbejdere, der har børn i alderen nul til seks år, kan vælge kun at arbejde mellem klokken otte og 16, fortæller Peter Høgsted.

IKEA tilbyder også nybagte mødre selv at kunne tilrettelægge deres arbejdstid både med hensyn til antal timer og til, hvornår på dagen de vil arbejde i en periode på op til et halvt år efter, at de er vendt tilbage fra barsel.

For medarbejdere over 40 år ved vi, at tryghedselementet har en afgørende betydning. Vi har derfor indført, at medarbejdere i denne aldersgruppe automatisk optjener et halvt års ekstra opsigelse, og at de løbende får tilbud om efteruddannelse på bl.a. it-området, et område som mange i den aldersgruppe frygter, fortsætter Peter Høgsted.

Ledere på deltid

Men ikke kun den menige medarbejder nyder godt af IKEAs nye tiltag. IKEA gør med sin nye politik op med en gammel myte om, at lederen er den, der kommer først om morgenen og går sidst om aftenen.

Vi vil gerne gå imod trenden om, at jo længere du arbejder, jo dygtigere er du. Hvorfor ikke have chefer, der kun arbejder 20 timer om ugen? De ønsker jo også at have tid til andet end deres arbejde. Derfor søger vi i øjeblikket 12 nye ledere, der skal dele arbejdet med de ledere, vi har nu, slutter Peter Høgsted.

Peter Høgsted håber på, at IKEAs initiativer kan inspirere andre virksomheder til at gøre det samme. Detailhandelen lider under et dårligt image, hvad angår medarbejderforhold, og han opfordrer især andre virksomheder inden for branchen til at tage kampen op.

Arbejdsglæde er også dit ansvar

Arbejdsglæde er ikke kun noget, du opnår gennem de goder, din arbejdsplads kan tilbyde. Arbejdskvalitet hænger i høj grad også sammen med, hvad du kan tilbyde din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du selv gør dig klart, hvad du ønsker af din arbejdsdag og sørger for at kommunikere dine ønsker til virksomheden.