ArbejdsglædeLederkarriere

Forstå virk­nin­ger­ne af stress

Vore tanker, følelser og vor adfærd påvirkes af stress. Den farligste misforståelse i forbindelse med stress er, at det blot er et psykologisk problem. Faktisk udviklede stress sig i den fjerne fortid som en af vore fysiske forsvarsmekanismer. Men de reaktioner, der en gang var nødvendige i den daglige overlevelse, passer i dag dårligt til forholdene i den moderne verden.En forståelse af, hvad stress er, og hvordan det påvirker os er det første skridt til at håndtere de problemer, stress forårsager.

Flugten eller flugtreaktionen

Menneskekroppen har igennem tusinder af år udviklet forskellige forsvarsmekanismer, og en af dem hedder flugten eller flugtreaktionen: Frigivelsen af adrenalin, når vi står over for en fare, der sætter os i stand til enten at gøre modstand eller løbe for livet. Pulsen stiger, og åndedrættet øges. Musklerne spændes, når de fyldes med blod, mens vore tarme og andre fordøjelsesorganer får tilført mindre blod.

Slimproduktionen falder, så vi bliver tørre i munden. Leveren frigør mere kolesterol for at give os mere energi, og vore sanser skærpes. Kroppens balance forrykkes midlertidigt for at klare den truende fare.

Sundt og usundt stress

Problemet er, at vore kroppe i vore dages civiliserede samfund ikke er fysisk aktive, når vi oplever en stressreaktion. Det betyder, at vi ikke effektivt kan komme af med den ekstra energi og adrenalin, som vi ophober. Blodet koncentreres i musklerne i længere tid end ellers, og kroppens funktioner, der er afhængige af en god blodcirkulation - som f.eks. fordøjelsen og immunforsvaret - bliver således svækket. Forskellen mellem sundt og usundt stress er, at en krop, der oplever sundt stress, er i stand til at tilpasse sig og hurtigt vender tilbage til en afbalanceret tilstand. Men stress, der får lov at fortsætte i længere tid - usundt stress - vil i sidste ende medføre et fysisk sammenbrud for kroppen. Den tid, som kroppen er udsat for stresssituationer i, og kroppens fysiske tilstand er derfor de vigtigste afgørende faktorer for, hvordan vi reagerer på stress.

Depression er den bedst kendte fysiske reaktion på usundt stress, men er kun et af mange mulige symptomer. Blandt de øvrige kan nævnes hårtab, hudproblemer, højt blodtryk og tidlig død. Det, der en gang var en vigtig funktion for at kunne klare faren, er desværre blevet et stort sundhedsproblem.

Er du Jekyll eller Hyde?

Vore tanker, følelser og vor adfærd påvirkes af stress. Vore stressede udgaver har måske derfor ikke meget tilfælles med vore afslappede jeg'er. Her er nogle af de mulige virkninger, som stress kan have på dig:

  • Tanker: I vor normale tilstand tænker vi klart og fornuftigt, når vi står over for en udfordring. Men er vi under for stort pres, bliver vi forvirrede, og vi tænker uklart. Vi kan endog træffe beslutninger, der ikke stemmer overens med, hvem vi ellers er, og som vi i bagklogskabens klare lys ved, er forkerte.
  • Følelser: Et mentalt velvære har en gavnlig virkning på såvel vort arbejde som vore forhold. Men under stress mister vi evnen til at se positivt på dagligdagen.
  • Adfærd: Vor adfærd viser ofte, at vort stressniveau nærmer sig et usundt niveau. Vi begynder at trække os tilbage fra andre, vi bliver mistroiske og irriterede, og vi begår unødvendige fejltagelser. Er du heldig, vil andre gøre dig opmærksom på din ændrede adfærd. Ellers er du tvunget til selv at identificere usundt stress.

    Læs også