ArbejdsglædeLederkarriere

Har du taget tem­pe­ra­tu­ren på dit stres­so­me­ter?

Er hovedpine, dårligt humør og manglende koncentrationsevne symptomer, du kender til? Så lyder diagnosen højst sandsynligt på stress. Klarlæg prioriteterne i dit liv og få bugt med den ubehagelige folkesygdom.Travlhed, jag og arbejde under pres er efterhånden blevet en så naturlig del af vores hverdag, at vi dårligt tænker over det. Selv når symptomerne på stress melder sig, er vi tilbøjelige til at slå dem hen med undskyldninger som "sådan er det bare". Men sådan behøver - og skal - det ikke være.

Det svære valg

Steen Svensson er leder af kursusvirksomheden Wolf Management Innovation, som bl.a. afholder kurser i, hvordan man takler stress. Ifølge ham gælder det først og fremmest om at foretage prioriteringer og fravalg i sit liv, hvis man vil undgå stress.

- At stress er så udbredt i dag hænger sammen med drømmen om det perfekte liv. Det perfekte liv er i dag lig med succes på jobbet, en stor familie, stort hus og stor bil. Men det er ikke nødvendigvis det perfekte for dig. I stedet gælder det om at finde ud af, hvad præcist det er, du ønsker - hvad prioriterer du højest og så leve dit liv efter det, forklarer Steen Svensson og fortsætter:

- Vi har fået et komplekst liv, hvor udfordringen er at vælge fra, fordi man ikke kan nå det hele - og det gør ondt. Ofte står valget mellem at arbejde hårdere på jobbet, så du opnår succes i karrieren eller at være der for familien, som klager over, at du aldrig er hjemme. Det konstante pres og svære valg er en af de væsentligste årsager til stress.

Fokus på livsværdier og mål

For at få bugt med stress er det vigtigt først at identificere, hvad stress er, og hvordan det viser sig. Derefter gælder det om at udvikle redskaber til at forebygge og takle stress. Nøgleordene er livsmål og -værdier, tid og prioritering.

- Målet er bl.a. at blive bevidst om, hvad der påvirker dig, dvs. at klarlægge dine 'stressorer'. På kurset "Styr din tid og reducer din stress" hjælper vi fx med at få afklaret, hvad du bliver målt på i dit arbejde. Er du ikke bevidst om det, resulterer det i en konstant fægtning i blinde, hvor du aldrig ved, om det er det rigtige, du gør - og som med garanti betyder, at du ikke kan prioritere din tid. Og det er en væsentlig årsag til stress, fortæller Steen Svensson.

Næste skridt er at skabe overblik over, hvad du vil med dit liv - hvad er dine livsværdier og mål? På baggrund af disse pejlemærker formulerer Steen Svensson i samspil med deltagerne en række langsigtede visioner, der bliver brudt ned i konkrete mål og delmål.

- Vi hjælper deltagerne med at blive i stand til at styre og prioritere deres tid på baggrund af deres mål og værdier, så det ikke går galt. F.eks. må man gøre sig klart, hvad ens værdier og mål betyder i forhold til ens job. Hvis du brænder for familien, har det konsekvenser for dit jobvalg og omvendt.

Myten punkteret

Når det er sagt, understreger Steen Svensson dog også, at en sund levevis og kost er en væsentlig del af det samlede 'stress'-billede. Det er derfor vigtigt at sætte ind på alle områder, før det resulterer i blodpropper eller andre livstruende sygdomme. Også selv om man mener, at stressfølelsen er produktiv.

- Der er mange myter om stress, bl.a. at den både kan være negativ og positiv, men det er noget vrøvl. Du kan arbejde under pres i en periode og tro, at det fører til noget positivt, men det får før eller siden konsekvenser - stress slider på systemet, slutter Steen Svensson.

Prioriter din tid

Ud over de mere overordnede anbefalinger har Steen Svensson en række konkrete, praktiske råd, som kan hjælpe dig til at håndtere stress i din hverdag:

  • Prioriter din tid realistisk. Lad være med at overbooke din kalender. Planlæg kun 60 procent af din tid; i gennemsnit går 40 procent af din tid med uforudsete ting.
  • Arbejd koncentreret med kun én opgave af gangen og undgå at forstyrre hinanden på arbejdspladsen, da det splitter dagen op.
  • Lad være med at disponere ud fra, at du har 24 timer i døgnet og kan bruge tid om aftenen eller i weekenden på dit arbejde. Det er en dårlig vane, der gør, at man ikke kan adskille arbejds- og privatliv.
  • Brug ferien til at holde ferie i.