Jobsøgning som leder

Husk pris­skil­tet om din hals

Der hænger et prisskilt med din markedsværdi som medarbejder om din hals. Det afgør din karrieremæssige fremtid - så husk ind imellem at tage et pristjek.Vores arbejdsliv er under stor forandring i disse år, og som medarbejder må man i fremtiden regne med en række jobskift i løbet af et typisk karriereforløb. Den hurtige udvikling i samfundet betyder, at virksomhederne hele tiden er tvunget til at have den rigtige bemanding for at kunne klare sig. Derfor ansætter mange virksomheder flere på tidsbestemte kontrakter og færre i permanente job.

"Tendensen på arbejdsmarkedet skærper naturligvis konkurrencen blandt de jobsøgende, hvor dem med en høj markedsværdi har langt flere muligheder og dermed handlefrihed i modsætning til kandidater med en lav markedsværdi. Og det får afgørende betydning i tilfælde af, at man bliver opsagt eller selv ønsker at skifte job," vurderer Alan Binau, partner i AS3 Company, der gennem AS3 Outplacement er specialister i genplacering og jobsøgningsrådgivning af medarbejdere på alle niveauer.

Plej din markedsværdi

Markedsværdi er et udtryk for, hvor interessant du er for en virksomhed. Er markedsværdien høj, vil du typisk have stor handlefrihed til selv at bestemme, hvilken retning din karriere skal gå. Omvendt, hvis din markedsværdi er lav, og du sidder i et job, du ikke er særlig glad for, er din handlefrihed indsnævret, og du risikerer at blive låst fast i et kedeligt job. Endnu ringere ser dine chancer ud, hvis du står uden job.

"Det er desværre sådan, at ens markedsværdi først bliver synlig i det øjeblik, man bliver opsagt, hvilket må siges at være en temmelig dårlig timing. Lidt firkantet sagt er der dermed også en stor risiko for, at man først kender sin værdi, når det er for sent. Sørger man ikke for at pleje sin markedsværdi ved at efteruddanne sig, øge sine kompetencer og følge med udviklingen specielt inden for IT, viser erfaringen, at det kan blive vanskeligt at finde et nyt job," fortæller Alan Binau.

Omfavn teknologien

Ifølge Alan Binau kan man øge sin markedsværdi ved at fokusere på især fire områder.

"Først og fremmest handler markedsværdi om at skabe sig en skarp profil; stil derfor dig selv spørgsmål som, hvilke særlige kompetencer har jeg, og hvordan adskiller jeg mig fra andre jobsøgende i samme branche? Alt for mange jobansøgninger ligger for tæt op fuldstændig hinanden på indholdet. Uanset hvilken type job du søger, gælder det om at fremhæve lige præcis dine kompetencer. Det er derfor, at et såkaldt funktionsopdelt CV er meget bedre end et kronologisk," råder Alan Binau.

It-kompetence er et andet vigtigt område at forholde sig til. Og det handler ikke om, hvor godt du behersker Word, men derimod om, hvor åben og opsøgende du er over for ny teknologi. Hvis du ser på teknologien som et redskab, der kan hjælpe dig i hverdagen, er det med til øge din markedsværdi.

Undgå en karriere med livrem og seler

En høj markedsværdi skabes også ved at tage nogle chancer i nuværende job eller ved at skifte job. Selv om der ikke som sådan er noget galt med at være ansat det samme sted i mange år, øger det ikke ens markedsværdi, hvis man udelukkende satser på det sikre. Det er med til at signalere magelighed og mangel på initiativ. Skal markedsværdien op, må man sørge for at udfordre sig selv ved ind i mellem at springe ud på dybt vand.

Endelig skal man træffe en beslutning om, at man vil ofre den nødvendige tid og energi på at opbygge sig et stort netværk; meld dig i festudvalget, tag til gå-hjem-møder m.m., også selv om man egentlig hellere vil hjem til familien. Med et godt netværk står man langt stærkere den dag, hvor lysten eller nødvendigheden til at skifte karriere melder sig.

Fokus på fire ting

Alan Binau fra AS3 foreslår, at man bedst øger sin markedsværdi ved at pleje følgende fire områder:

  • Skab dig en skarp profil
  • Følg med it-udviklingen og brug den
  • Opbyg et stort netværk
  • Tag nogle jobmæssige chancer

Læs også