LederkarriereØvrige

Hvor længe bør du blive i dit job?

Længden af din ansættelse kan lidt sort-hvidt fortælle, om du er en jobshopper eller er groet fast i dit nuværende job. Men hvor længe er det hensigtsmæssigt at blive i sit job?Ansættelser på over otte år er et no-go, hvis det står til de virksomheder, der sidder og kigger på din ansøgning. I hvert fald hvis vi ser på den seneste undersøgelse af konsulenthuset Ballisager, der har spurgt 754 virksomheder om, hvor lang den optimale ansættelse er.

Hvor det tidligere var velanset med stor loyalitet i lange ansættelser med jubilæer, er nutiden præget af en trend, hvor projektansættelser er blevet mere almindeligt, påpeger Morten Ballisager, der er direktør og rekrutteringsekspert i konsulenthuset.

Hvor længe skal du blive i dit job?

Undersøgelsen viser, at hele 59 % af virksomhederne mener, at den optimale ansættelsestid er på 3-5 år. En fjerdedel mener, at 1-3 år er bedst, mens kun 3 % mener, at under ét års ansættelse er mest hensigtsmæssigt. Det er vigtigt at understrege, at virksomhederne alene er blevet spurgt om, hvad der er mest hensigtsmæssigt, når de kigger på kandidaternes CV. Dermed tyder undersøgelsen ikke på, at virksomhederne kun er villige til at ansætte for en periode på 3-5 år.

Der er ingen tvivl om, at de korte(re) ansættelser vinder frem. De vidner om omstillingsparathed, at man har mod på at udfordre sig selv og ikke sidder fast i den daglige trummerum. For nyt arbejde betyder ny chef, nye kolleger, nye arbejdsopgaver og tilpasning til en ny organisationskultur – og denne vilje og evne til at tage imod forandringer med åbne arme er et stort plus for virksomhederne.

Derimod gør længere ansættelser, at man bliver mere konform i sit arbejde; man kan gøre det med lukkede øjne, og medmindre man gør noget aktivt for at udvikle sig, kan man nemt komme til at sidde fast. Dermed ikke sagt, at lange ansættelser ikke kan være gavnlige, for hvis virksomheden udvikler sig i en retning, der skaber muligheder for medarbejderne, er der stadig læring at hente.

Læs også