ArbejdsglædeLederkarriere

Jobbet som middel og ikke mål

De fleste virksomheder har erkendt, at en sund balance mellem arbejde og fritid er nødvendig for at skabe hele mennesker, der er effektive på jobbet uden at brænde ud.Derfor sender flere og flere virksomheder også sine medarbejdere på såkaldt karriere- og personlighedsudviklingskursus for bl.a. at blive bedre til at håndtere stress i hverdagen. Enkelte kurser retter sig også mod at hjælpe medarbejdere, der er blevet sagt op til bl.a. at opnå personlig afklaring i forhold til fremtidig jobønsker.

Det er i krisetider, de fine ord i personalepolitikken skal stå sin prøve og virksomhedens hidtidige indsats for at skabe medarbejderudvikling, lederudvikling og effektive teams skal bevise sit værd.

Hos kursusvirksomheden Wolf Management Innovation i Slangerup hjælper man både medarbejdere som er i job og de, som er blevet ledige til at bryde med vanetænkning, håndtere stress og opnå en større personlig afklaring.

Det er vores erfaring, at især ledere og specialister bliver efterladt i et vakuum efter en opsigelse, fordi de har knoklet i mange år på bekostning af måske både familie og helbred. Det er typisk en situation, der opleves som meget stressende og hvor tabet er identitet fylder så meget, at der er behov for at få nogle redskaber til at komme videre både som menneske og jobsøgende, fortæller direktør for Wolf Management Innovation, Steen Svensson.

Stop op!

I en situation hvor man er blevet afskediget, vil langt de fleste være tilbøjelige til at fokusere 100% på at finde et nyt job så hurtigt som muligt.

Når man ikke er personligt afklaret omkring ens ønsker og mål, vil man typisk styrte ud og tage imod det første og bedste job, der byder sig. Erfaringerne viser dog, at langt de fleste mistrives og forlader jobbet inden for et år.

Personlig afklaring handler om at finde ud af, hvad livskvalitet er for dig. Et nyt job bør ikke være et mål i sig selv, men et middel til at nå målet om større livskvalitet, forklarer Steen Svensson.

Ulven som mentalt spejlbillede

Ud over personlig afklaring er det primære mål med jobsøgningskurset hos Wolf Management Innovation at skabe et netværk, som skal leve videre efter kursusforløbet er overstået, ved at kursusdeltagerne aktivt bruger hinanden til jobsøgning og ikke mindst senere, når alle har fået job. Et effektivt netværk er en uvurderlig støtte i en videre personlig og karrieremæssig udvikling.

På kurset får deltagerne nogle oplevelser, der binder dem sammen og gør dem til et stærkt team. Vi plejer at bruge ulven som symbol på det, man kan kalde for den ideelle menneskelige adfærd på arbejdspladsen. Ulven er dels et stærkt individ, der kan klare sig selv, men indgår også i et team, hvor en helt fast definition af roller og opgaver er med til at styrke individernes præstation.

På samme måde kan vi som mennesker ikke nå vores personlige mål uden et godt team at støtte os til. I den forbindelse er det værd at huske på ulvens bløde "værdier": Loyalitet, hengivenhed og interesse for andres velbefindende, siger Steen Svensson.

Kunsten at være doven

Forudsætningen for et godt resultat hos Wolf Management Innovation er, at man er åben og villig til at tænke på en ny måde.

De mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i mange år sidder ofte fast i vaner, der gør, at man springer over, hvor gærdet er højest. Årsagen til ineffektivitet og oplevelsen af stress bunder som regel i nogle indgroede vaner, som man ikke stiller spørgsmålstegn ved. Opgaven er at lære vores kursister kunsten at være doven ved at finde genveje til deres mål. Det sker ved at få overblik og struktur på mål, opgaver og tid, slutter Steen Svensson.

Hos Wolf Management Innovation har man den prispolitik, at medarbejdere selv skal have råd til et karriere- og personlighedskursus, så man ikke er afhængig af, om ens virksomhed kan eller vil finde penge på budgettet. Da Ingrid Heintz blev sagt op, samlede hun en gruppe kollegaer fra virksomheden og tog på jobsøgningskursus hos Wolf Management Innovation.

Læs også