Lederkarriere

Kom me­d­ar­bej­der­sam­ta­len i forkøbet – gå ind i den gule zone

Medarbejdersamtalen er et værktøj, der efterhånden bruges af mange virksomheder. Samtalen kan bruges til udvikling, forbedring og forandring. Men det kan også føles lidt som en eksamen, hvor ens værdi skal måles og vejes.For at få det optimale ud af medarbejdersamtalen, er det godt at være forberedt. Du kan forberede dig ved at finde ud af, hvad du vil med dit arbejde. Eksempelvis kan du spørge dig selv:

 • Arbejder jeg for at tjene penge til fritiden eller for at opleve noget?
 • Vil jeg helst have udfordringer eller vil jeg have tryghed?
 • Hvad skal veje tungest - familie eller arbejde?
 • Udvikler du dig nok på dit arbejde - har du for eksempel været i gul zone for nylig?

Hvorfor planlægge karriere

Karrierens udvikling, eller mangel på samme, er for mange mere et udtryk for tilfældigheder end for planlægning. Ofte reagerer man først, når der sker noget på arbejdspladsen. Eksempelvis når der bliver indkaldt til medarbejdersamtaler.

Karriereplanlægning handler om at fastholde og øge den værdi du har som medarbejder, både for din egen skyld og til arbejdspladsens tilfredshed.

Nyt perspektiv

For at kunne planlægge din karriere, og for at medarbejdersamtalen bliver en mulighed, frem for noget "farligt", kan det være frugtbart at se dig selv i et lidt andet perspektiv, end det du plejer. Vi har alle en bevidst eller ubevidst selvopfattelse. Det er et billede vi lever efter, som præger både arbejds- og fritidsliv.

Det kan være nødvendigt at forny billedet af dig selv, hvis du vil planlægge en karriere, hvor du udvikler dig og dermed øger din værdi som medarbejder. Du må være indstillet på at arbejde med det nye perspektiv, og dermed udfordre - måske endog ændre - det billede du har af dig selv.

Hvad vil du?

Når du skal planlægge din karriere, er det vigtigt at finde ud af hvad du vil. Nogle nyttige spørgsmål du kan stille dig selv i den forbindelse, er:

 • Hvor er virksomheden om 5 år?
 • Hvordan ser mine opgaver ud om 5 år?
 • På hvilke områder har jeg udviklet mig i mellemtiden?

Svarene på disse spørgsmål kan være med til at tegne et billede, af hvad du vil. Billedet kan hjælpe dig til at arbejde med dine muligheder, for til stadighed at være en attraktiv medarbejder.

Grøn, gul, rød

I forbindelse med arbejdet, har vi alle det man kan kalde for grønne, gule og røde zoner. De grønne zoner er de opgaver du allerede har, dem du kender, rutiner du er tryg ved. Opgaverne i den gule zone er de opgaverne du er usikker på, hvor du ikke ved om du er god nok, klog nok, hurtig nok. Opgaver hvor du ikke bare lige går ud og gør det. Opgaverne i den røde zone, er dem hvor du sikkert ikke kan løse opgaven tilfredsstillende.

Gør gul til grøn

Hvis du skal udvikle dig på dit arbejde, og dermed øge din værdi, er det opgaverne i den gule zone du skal i gang med. Når du arbejder med opgaver i den gule zone, kommer de langsomt over i den grønne zone, fordi du lærer dem at kende. Dermed udvider du området for det du kan, og bliver en mere attraktiv medarbejder. Til medarbejdersamtalen er det oplagt at kunne fortælle om hvor du gerne vil udvikle dig, og hvad du selv tror der skal til. En sidegevinst ved dette er, at du bliver mere bevidst om hvad du selv kan.

Udviklingssider

Hvis du tænker dig godt om, kan du sikkert komme på nogle ting, i forbindelse med arbejdet, som du ikke er så god til. Nogle af de ting har måske en værdi for arbejdspladsen. Det kan være ting som:

 • Netværk og samarbejde med andre faggrupper i virksomheden
 • Få fortalt om, hvad du løser af opgaver
 • Kvalitet i skriftlige opgaver

Det kan være nyttigt selv at begynde at overveje, hvordan du kan komme væk fra den uhensigtsmæssige adfærd. Måske trænger du til at:

 • Få samarbejde arrangeret på en anden måde
 • Få fokus
 • Sidde et sted hvor der er mere ro

Ved en medarbejdersamtale vil ledelsen som regel have øje for dine udviklingsområder. Derfor bør du selv være bevidst om din udvikling, og have en mening om hvad der kan gøres. På den måde kommer du til at fremstå som en udviklingsorienteret person.

Tænk på dig selv

Hvis du vil udvikle dig på dit arbejde, hvis du vil have din ledelses opmærksomhed, og hvis du ønsker at gøre karriere, så er der ingen vej uden om: Du må ud i den gule zone.

Fordelene ved at tage opgaver i gul zone er, at du dér kan gøre opmærksom på dig selv. I gul zone er det nemmere at bede om hjælp, eksempelvis til mere sparring på særlige områder, nye udfordringer, et kursus osv. Ting der på sigt gør dig til en mere attraktiv medarbejder.