Arbejdsglæde

Når chefen for­skel­s­be­hand­ler

Oplever du, at din chef behandler dig og dine kolleger forskelligt? Måske er det ikke så slemt endda, for vi er alle forskellige, og har forskellige behov, fortæller ekspert. StepStone informerer om, hvordan den gode chef bør agere.Det er ikke i orden at forskelsbehandle på en måde, så vi er ude i direkte diskrimination. Lad os først få det slået helt fast.

Men når det er sagt, så er det faktisk i orden, at chefen ikke altid behandler dig på samme måde, som han/hun behandler dine kolleger.

For ifølge Alexander Kjerulf, forfatter og stifter af Arbejdsglade.nu og en af verdens førende eksperter inden for arbejdsglæde, så er det faktisk nogle gange fordrende for din personlige udvikling og arbejdsindsats ikke altid at blive behandlet helt på samme måde som dine kolleger.

Men det er en hårfin balance og kræver en dygtig chef.

"Lad os sige at chefen, hver weekend er ude at spille golf med de her tre medarbejdere, og er venner med dem på Facebook og ved alt om deres liv, og samtidig ignorerer syv andre medarbejdere. Det ville selvfølgelig være et rigtig rigtig kedeligt scenarie. Det skal man passe ufatteligt meget på med som chef," starter Alexander Kjerulf og går videre:

"Man har som leder og menneske instinktivt en tendens til, at synes at de medarbejdere og mennesker, der er ligesom mig, de er jo helt fantastiske. Jeg forstår dem. Jeg kan lide dem. Jeg kan tale med dem. Jeg kan kommunikere med dem, og de er jo nogle helt vildt fede mennesker, ikke?" spørger Alexander retorisk og fortsætter:

"Og så er der de her irriterende medarbejdere, som er modsat mig. De sætter ikke pris på de samme ting som mig osv. Og dem forstår man jo bare ikke nær så godt. Men det der altså er vigtigt at forstå, det er, at som leder har man netop brug for medarbejdere, der er modsat en selv," oplyser eksperten.

Din forskel har værdi

Og det er netop vigtigt for dig som medarbejder at forstå, at der faktisk kan være en stor styrke i, at du er meget anderledes end din chef. Selvom du måske ikke lige er den, der spiller golf med ham/hende hver weekend, så har du altså alligevel en ekstrem vigtig betydning for arbejdspladsen, da du - qua din forskellighed fra chefen - er i stand til at se tingene fra et andet perspektiv. Dermed kan du ofte se og løse problemer, som chefen og de medarbejdere, der minder mest om chefen, ikke kan. Og det er en uvurderlig egenskab på enhver arbejdsplads at kunne se tingene fra forskellige perspektiver.

Den gode chef

Men det kræver naturligvis en dygtig chef eller leder, som er i stand til at bringe disse egenskaber i spil på arbejdspladsen.

"Jeg snakkede engang med Lars Kolind (succesfuld dansk erhvervsmand, iværksætter og professor .red), hvor jeg interviewede ham til en af mine bøger og spurgte ham:

"Hvad er din vigtigste egenskab som leder?"

- Han svarede: "Det er, at jeg kan forstå forskellige menneskers forskellige behov."

"At kunne forholde sig til forskellige mennesker og kunne se styrkerne i alle. At kunne hjælpe hver enkelt medarbejder, uanset om de er vidt forskellige fra en selv. At kunne hjælpe dem til at bringe deres styrker i spil, det er sådan noget, de gode ledere kan," fortæller Alexander, som også selv er en erfaren leder.

"At kunne se det gode i alle og ikke kun dem, der ligner mig, er det en god chef bør kunne."

- Men hvad skal man så gøre, hvis man som medarbejder alligevel oplever decideret negativ forskelsbehandling?

"Det gælder ligesom alle andre problemer med ledelsen i et eller andet omfang. Italesæt det! Tag problemet op at vende," starter Alexander.

"Det er sådan nogle problemer, der jo ikke går væk af sig selv. Så det er sådan noget, der er super svært at tale om. Det er der slet ingen tvivl om. Men det er noget, man skal tage op."

- Hvordan?

"Sig f.eks.: Nu skal du høre, jeg har bemærket, at der sker det og det og det. Det synes jeg ikke er så heldigt, fordi sådan og sådan og sådan. Italesæt det," lyder rådet fra eksperten.

"Det er selvfølgelig utroligt svært at sætte ord på over for en leder pga. den her implicitte magtubalance, der er. Men det er bare alligevel utroligt vigtigt at tale om, og det er sådan noget, en leder skal kunne. At kunne forstå forskellige menneskers forskellige behov," slutter Alexander Kjerulf.

Af: Skrevet af Henning Frøjk Nørby Nielsen, Cand.mag. og indehaver af Frøjk Kommunikation