Lederkarriere

Kar­ri­e­reskift midt i livet

Overlevelse afhænger af evnen til at forandre sig også på arbejdsmarkedet. Er du parat til at omstille dig, er muligheden for at springe ledighedskøen over som senior langt større.De tider er ovre, hvor man fejrer 25 års jubilæum på den samme arbejdsplads. For mange er livet blevet for kort til én karriere. Det gælder også, når man er nået op i årene og måske oplever at blive sagt op selv efter mange års tro tjeneste på samme arbejdsplads.

Frygten bremser

Ifølge AS/3, der rådgiver om jobsøgning og karriereudvikling, er der mange ældre, der med stort held skifter karriere. Det er oftest egen frygt for ikke at lykkes, der bremser, frem for de ydre omstændigheder på arbejdsmarkedet.

"Mange seniorer er bange for at få et afslag. Selvtilliden er ikke ret stor, når man er blevet opsagt efter at have været i et job i mange år, hvor ens job- og fagidentitet har manifesteret sig. Bitterheden kommer nemt til at fylde meget hos den afskedigede medarbejder, fordi man selv føler, at man har været meget loyal over for sin virksomhed med en forventning om, at virksomheden også vil være loyal over for en selv," fortæller Sevim Djasfevora, der er projektleder i AS/3 med ansvar for bl.a. jobsøgningskurser for seniorer.

Indre og ydre barrierer

Hos AS/3 har man i godt og vel 13 år beskæftiget sig med rådgivning af ledige, herunder seniorer, og har derfor et godt kendskab til gruppen og de særlige problemer, der kendetegner seniorernes situation på arbejdsmarkedet.

"Fælles for de seniorer, som vi rådgiver, er, at de desværre ofte kommer med en holdning om, at de nu er fyldt 50 år og hvordan skal de så komme videre? Mange mister modet efter 10-30 ansøgninger, men som situationen er i øjeblikket med et presset jobmarked, skal man - oftest uanset alder - op på langt flere ansøgninger," fortæller Sevim Djasfevora og råder i øvrigt til, at man sørger for at deltage i de netværk, som bl.a. mange fagforeninger tilbyder.

"Man er nødt til selv at være aktiv; intet kommer af sig selv. Ved at deltage i et netværk kan man støtte hinanden i den situation, man sidder i, og det giver selvtillid og stor opbakning, fordi man føler, at man er i samme båd som andre seniorer."

Ifølge AS/3 har man som senior ofte en række erfaringer og kompetencer, som man med fordel kan fremhæve i sin ansøgning. Det gælder bl.a.:

  • God til at løse konflikter medarbejdere imellem
  • Evner typisk at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø end yngre kollegaer
  • Skaber resultater på bundlinjen (pga. erfaring)

Gode råd

  • Hold din karriere og uddannelse ved lige og gerne med et mål for øje.
  • Pas på du ikke udelukkende arbejder med for snævre opgaver.
  • Sørg for at få mange forskellige opgaver på din arbejdsplads, så er dine muligheder for at finde et andet job og evt. i en anden branche større.
  • Vær opsøgende og hold dit netværk ved lige.
  • Sørg for løbende at opdatere dit CV, når du tilegner dig nye færdigheder eller skifter arbejdsområde.
  • Tro på dig selv!

Læs også