Kvinder i ledelseLederkarriere

Kvinde kend dit værd

Kvinder er generelt ikke så gode til at sælge sig selv og beder i mange tilfælde om mindre end mænd.En rapport fra FN viser, at Danmark er det land i verden, hvor der er mindst forskel på mænds og kvinders samlede indkomst. Alligevel findes der stadig en betydelig forskel i lønniveauet mellem de to køn. Grundig forberedelse før jobsamtalen er et vigtigt våben i kampen mod uligelønnen.

Ifølge FNs udviklingsorganisation UNDP kan danske kvinder glæde sig over at være de kvinder i verden, der tjener bedst i forhold til mændene. I virkeligheden betyder det, at danske kvinder i gennemsnit kun tjener 70% af, hvad danske mænd tjener. Samtidig er tallene fra FN baseret på en udregning, hvor der ikke er taget højde for hverken alder, anciennitet eller uddannelsesniveau i beregningerne.

Der findes stadig en betydelig forskel i lønniveauet mellem danske kvinder og mænd. Mange lønmodtagere får i dag fastsat deres løn efter, hvordan de sælger dem selv under en samtale, og her spiller de mandlige og kvindelige værdier ofte ind, fordi kvinder generelt tænker anderledes end mænd.

Sælg dig selv

Forfatteren til bogen Håndbog til karrierekvinder, Sanne Udsen, mener, at kvinder selv kan gøre meget for at lukke løngabet.

Kvinder er generelt ikke gode til at sælge sig selv og beder i mange tilfælde om mindre end mænd fra starten. Hvor mænd ofte tænker på deres markedsværdi, tænker kvinden på, at det kan være svært at leve op til arbejdsgiverens forventninger, hvis lønnen er for høj, fortæller Sanne Udsen.

Kend dine styrker

Ved en jobsamtale er mange kvinder tilbøjelige til at vente på et lønudspil fra arbejdsgiveren uden at have gjort sig overvejelser om det ønskede niveau hjemmefra. Sanne Udsen anbefaler en helt anden teknik.

Det er meget vigtigt at forberede sig grundigt. Man kan evt. bruge de enkelte forbunds lønstatistikker, og hvis det er muligt undersøge lønforholdene i den enkelte virksomhed. På denne baggrund skal man fastsætte et niveau hjemmefra, som man skal holde fast i under samtalen. Man skal heller ikke regne med, at arbejdsgiverens første lønudspil er det højeste. Det er tilladt at være fræk og byde over, hvis man har noget at have udspillet i, fastslår Sanne Udsen.

Efteruddannelse skal kunne betale sig

Kvinder er gode til at efteruddanne sig, men det er ikke altid, at dette afspejles tilstrækkeligt i lønposen. På dette område drejer det sig igen om at være opmærksom på sine egne kvalifikationer og at kunne synliggøre dem eksempelvis ved en lønforhandling.

Kvindejobs underkendes

Selvom Ligelønsloven garanterer lige løn for lige arbejde, er der også stadig store lønforskelle i de overenskomstregulerede brancher, hvor lønnen ikke forhandles individuelt. Ifølge direktøren for Videnscenter for Ligestilling, Karen Sjørup, skyldes denne form for uligeløn i høj grad, at traditionelle kvindejob stadig ikke værdsættes særlig højt på arbejdsmarkedet.

Selvom kvinder generelt er højere uddannet end tidligere, oplever vi stadig den historiske underkendelse af arbejdsindholdet i job, der typisk varetages af kvinder. Og selvom der er formel ligeløn, og mænd og kvinder i samme jobfunktion starter på samme overenskomstmæssige løntrin, sakker kvinderne også her hurtigt bagud, forklarer Karen Sjørup og afslutter:

"Det er vigtigt hele tiden at synliggøre sig selv og sine kvalifikationer. Det er dog sjældent, at der findes mandlige kolleger på samme niveau at sammenligne sig med i de typiske kvindejob, og det påhviler derfor samfundet og de forskellige organisationer at skabe en holdningsændring på området."

Læs også