LederkarriereNy i job

Men­tor­skab – hvorfor det?

Er du på vej ind på arbejdsmarkedet eller parat til et skift i din karriere? Eller er du erfaren, men arbejdsløs og har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet? Så få dig en mentor.Flemming Østergaard er det, Noami Campell har det, og Denzel Washington har det også: En mentor. Men mentorskabet er ikke længere forbeholdt de få udvalgte. I dag er det anerkendt som et godt redskab for alle, der står over for et skift i livet. Og det afspejler sig i udbuddet af mentorordninger for forskellige målgrupper - lige fra nyuddannede til ledere og til særlige målgrupper som f.eks. kvinder og udlændinge.

Kort sagt eksisterer der i dag mentorprogrammer i alle afskygninger. Spørgsmålet, der melder sig, er: Er det noget for mig, hvad skal jeg vælge, hvorfor og hvornår?

Kirsten M. Poulsen fra konsulentvirksomheden KMP+ har arbejdet med mentorprogrammer siden 2001, hvor hun etablerede Civiløkonomernes mentorkorps. I dag gennemfører hun bl.a. workshops for KVINFO's mentornetværk og er i gang med mentorprogrammer for LO og Hewlett-Packard. Kirsten M. Poulsen siger:

"Mentorskab handler om at skabe relationer - synergi - mellem mennesker, som kan lære af hinanden. Mentor har erfaring og viden, som mentee gerne vil lære noget om."

"At indgå i en mentorordning kan være relevant for alle, som enten står over for en forandring som jobskifte, karrierespring el. lign. samt for personer, der har gode erfaringer, de kan dele ud af. Mentorskabet byder på helt unikke muligheder for personlig udvikling begge veje og adgang til den type viden, man ikke kan læse sig til, såsom uskrevne sociale regler, netværk mv. Det åbner døre."

Afklar din rolle

For at få fuldt udbytte er det afgørende at gøre sig klart, hvad du vil bruge det til - inden du springer ud i et mentorskab. Mentorskabet er et aktivt partnerskab, hvor du selv sætter dagsordenen og tager initiativ. Hverken mentor eller mentee kan blot læne sig tilbage, og begge skal være klar til kritisk feedback og åbenhed. Kirsten M. Poulsen peger på flere situationer, hvor mentorskab kan gøre en forskel:

Den grønne

Er du nyuddannet og skal ud på arbejdsmarkedet, kan et mentorskab gøre overgangen lettere ved at bidrage til at få dine prioriteter på plads, give adgang til netværk og få styr på de mange uskrevne regler. I den situation er det en god idé at anvende et af de etablerede programmer, som udbydes af uddannelsesinstitutionen eller foreninger som A-kasser, brancheorganisationer mv.

På vej op

Er du allerede inde på arbejdsmarkedet, findes der mange etablerede tilbud fra professionelle foreninger. Derudover er det en mulighed selv at etablere et mentorskab ved simpelthen at spørge en person, man har dyb respekt for og gerne vil lære af.

Praktikeren

Et mentorskab kan også have en mere praktisk karakter. Fx hvis du er iværksætter og skal starte fra bunden, kan et mentorskab bidrage med praktiske fif til, hvem man kontakter, hvad man gør, hvornår man gør det, og gode råd generelt.

Ny på arbejdspladsen

Flere og flere virksomheder tilbyder også interne mentorordninger, og får man tilbuddet, så anbefaler Kirsten M. Poulsen, at man tager imod det med kyshånd. Som ny medarbejder kan man få en masse viden om alle de uskrevne regler både socialt og professionelt på arbejdspladsen samt få skabt et internt netværk, der gør det meget lettere at falde til, udføre sit arbejde godt og komme videre i systemet.

Det grå guld

Endelig kan mentorskabet også bruges som springbræt, hvis man f.eks. er midt i sin karriere og har erfaring, men er havnet uden for arbejdsmarkedet og ikke kan komme ind igen. I det tilfælde kan det være en god idé at blive mentor. Både fordi man har gode erfaringer at dele ud af, men samtidig får man et indblik i, hvordan den yngre generation tænker og handler. Derudover er det et fantastisk plus på cv'et, det viser initiativ, overskud og åbenhed og sidst, men ikke mindst, at man behersker evnen til at lære fra sig.

"Jeg kan kun anbefale alle med et solidt erfaringsgrundlag inden for næsten hvilken som helst disciplin og mod på dialog at blive mentor. Jo større erfaringsgrundlag vi får med mentorordninger, jo klarere står det, at mentor får mindst lige så meget ud af at indgå i et mentorskab som mentee," slutter Kirsten M. Poulsen.

KMP+ har udarbejdet en række gode råd til mentor og mentee:

Gode råd til mentor

 • Vær åben, lyttende, observerende og reflekterende, før du taler.
 • Stil spørgsmål og udforsk mentees udtalelser.
 • Brug tid på at opbygge en tillidsfuld relation.
 • Tilbyd din erfaring, viden og netværk.
 • Ægte interesse fremmer samarbejdet.

Gode råd til mentee

 • Tag ansvar for egen læring - forvent ikke at det bliver serveret af mentor.
 • Beslut dine mål for samarbejdet - og drøft dem med mentor.
 • Forbered dine møder med mentor.
 • Lyt aktivt og stil spørgsmål.
 • Vær åben for nye ideer - og afprøv dem.
 • Husk: Mentorskabet er et læringsrum for både mentor og mentee.

Kilde: KMP+ arbejder med leder- og talentudvikling og har som specielle fokusområder mentorprogrammer og karrierecoaching. Du kan læse mere på www.kmpplus.dk.