LønOpsigelse

Chef smidt på porten uden løn - fik 450.000 kr. i godt­gø­rel­se

Først blev sjællandsk eksportchef bortvist uden løn. Dagen efter blev han headhuntet, og nu har han fået oprejsning i bortvisningssagen ved byrettenNogle gange går ting meget ... langsomt, andre gange går det tjept. Det kan en sjællandsk eksportchef skrive under på.

Marts 2020 blev en brat opvågnen for en sjællandsk møbelvirksomhed. Med et kunne virksomhedens eksportchef ikke længere rejse Europa tyndt 80-100 dage om året.

Virksomheden valgte derfor at udnytte eksportpausen til at styrke salgsprocessen med et nyt CRM-system.

Opgaven blev lagt i hænderne på virksomhedens regnskabschef og eksportchef, hvor sidstnævnte havde stor erfaring med implementering og anvendelse af CRM-systemer.

Men valget var ikke nemt, da flere af CRM-systemerne var omkostningstunge. Købsbeslutningen trak ud og i stedet aftalte de to, at eksportchefen skulle undersøge markedet for gratis alternativer.

Han fandt frem til flere gratis systemer, og downloadede det mest brugbare.

Stor forskel på opsigelse og bortvisning

Over de næste otte måneder - hvor eksportchefen blev sat til nye opgaver - opsamlede CRM-systemet på hans computer løbende standarddata på virksomhedens mange kunder – navn, adresse, telefonnummer og oplysninger om sidste salgskontakt.

Disse oplysninger i CRM-systemet var skyld i, at der opstod problemer, da virksomheden i foråret 2021 skulle sende nye prislister ud til alle kunder. Eksportchefen blev straks bortvist uden løn, fordi virksomheden mente, det var grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at ledelsen ikke formelt havde godkendt CRM-systemet – og efterfølgende nedlagde de stillingen. Begge disse forhold blev afgørende i retssagen, fortæller Lise Buhl, advokat i Business Danmark, der førte sagen i byretten.

Medlemmet tog straks kontakt til os, og godt for det. For vi ser desværre ofte i krisetider, at nogle arbejdsgivere leder efter en anledning til at bortvise en medarbejder uden løn. Det rimelige alternativ er at nedlægge stillingen, opsige medarbejderen og så betale den retmæssige løn i opsigelsesperioden.

Det lykkedes hverken virksomheden at overbevise byretsdommeren om at bortvisningen og opsigelsen var saglig eller at installationen af CRM-systemet havde påført virksomheden et væsentligt tab.

I stedet blev eksportchefen tilkendt 450.000 kr. i manglende løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig opsigelse. Dagen efter bortvisningen blev han heldigvis headhuntet af et svensk firma.

Hvornår er en opsigelse i orden?

Arbejder du med salg og marketing er du typisk funktionær og dermed sikret af § 2b i funktionærloven, som siger, at du efter et års ansættelse ikke kan opsiges uden rimelig grund.

En rimelig grund kan være, hvis du for eksempel ikke præsterer godt nok på jobbet, laver konkurrerende virksomhed, ikke vil samarbejde eller hvis din arbejdsgiver skærer ned eller laver organisationsændringer. Men der er mange nuancer af grå, når det gælder jura, så det er altid bedst at få opsigelsesgrunden på skrift og vende den med en ekspert.

Rimeligheden af en opsigelse er altid en konkret vurdering. Det kan sagtens være sagligt at opsige en medarbejder, hvis opgaver falder væk og vedkommende ikke er i stand til at udfylde en anden rolle i virksomheden. Men har arbejdsgiveren ikke løbende sikret medarbejderen mulighed for at holde sine kompetencer ajour, kan opsigelsen omvendt også være usaglig.

Er opsigelsen urimelig, kan du som funktionær få en godtgørelse på op til 3-6 måneders løn afhængig af, hvor længe du har været ansat. I de fleste sager får den opsagte mellem en tredjedel og to tredjedele af maksimumbeløbet.