Løn

De fleste begår be­gyn­der­fejl ved løn­sam­ta­len – gør du?

Lønsamtaler står i kø i danske virksomheder i foråret. Ansatte dumper tit i en klassisk fælde og lader følelser styre samtalen frem for fornuften. Her er 5 råd.Hvilken værdi bidrager du konkret med i dag, og hvilken forskel kan du gøre fremover?

Det er de afgørende spørgsmål, du skal stille dig selv forud for forårets lønforhandling, fortæller lønrådgiver i fagforeningen Business Danmark, Emilie Sophie Kostecki.

Hun oplever ofte, at medarbejdere og deres ledere vægter de to spørgsmål forskelligt, og det fører jævnligt til skuffede forventninger.

"For ledere er det vigtigste, at du i samtalen viser, du har de rette kompetencer, det rette mindset og den rette adfærd til at tackle fremtidens udfordringer. Derimod forventer mange medarbejdere primært at blive belønnet for deres indsatser fra året der gik. Det er naturligvis et både/og," siger hun og uddyber:

"Men sørg først og fremmest for at vise dine sejre frem i dagligdagen. Til lønsamtalen skal du bruge årets bedrifter som bevis for, at du følger strategien, når dine mål og gør det på den rigtige måde. Men det skal føre frem til en snak om, hvilke ambitioner, mål og indsatser du har for fremtiden," forklarer hun.

Fornuft slår følelser

Forud for lønsamtalen er det derfor vigtigt, at du snakker med din chef om, hvordan du bliver målt, så du kan vurdere, om du er en succes i dit job. Dermed flytter du dit fokus fra, om du er god nok - til - om du gør det, der forventes og påskønnes.

"Hold samtalen på armslængde, væk fra følelser og over på fakta. Fortæl, hvilke dele af strategien du har fokus på, og om dine tanker om, hvad der kan forbedres. Det kan aktuelt være ved at bruge AI til at tilføre ny eller endnu større værdi," forklarer Emilie Sophie Kostecki.

Og så skal du være forberedt til fingerspidserne. Hvad er dit ønskescenarie for en lønstigning? Hvad er realistisk at opnå? Hvor går din smertegrænse?

"Start altid med at researche din virksomheds økonomi. Det giver en indikation af, hvor meget luft der er til lønstigninger, og orienter dig om de stigninger, der meldes ud i medierne. Men sæt aldrig lighedstegn mellem lønstigningens størrelse og anerkendelsen af dig som person, for den kan være styret af forhold, som du ikke har indflydelse på," siger hun.

Har du researchet din markedsværdi?

Et vigtigt faktatjek før lønsamtalen er at finde ud af, om du ligger korrekt i lønhierarkiet. Det forsømmer de fleste lønmodtagere i stor stil, viser en ny stor befolkningsundersøgelse lavet for Business Danmark af Norstat blandt 1.266 danskere.

Ifølge undersøgelsen snakker hver tredje slet ikke med nogen forud for lønsamtalen, og hver fjerde vender det udelukkende med familie og venner.

"Det giver ikke den mest objektive vurdering af, om ens løn allerede ligger fornuftigt sammenlignet med andre i samme job. Du står stærkere, hvis du støtter dig til fakta i lønstatistikker, løntal fra kolleger eller en fagforening," siger hun.

"Kan du fortsat mærke, at årets lønstigning bliver lavere, end du havde håbet, så spørg ind til andre goder, så som mulighed for fridage, hjemmearbejde, frit internet med videre. Og tænd det lange lys og spørg din chef, hvad der skal til for over tid, at du lønmæssigt kommer derhen, hvor du gerne vil."

5 råd

  • Vis, du skaber værdi, så ofte du kan. Det kan både være hårde resultater eller at din adfærd fremmer en ønsket kultur.
  • Forklar hvorfor du er værd at satse på fremover. Din chef uddeler ikke kun lønkroner for at belønne sidste års sejre, men i forventningen om dine fremtidige succeser.
  • Find de rigtige tal. Orienter dig efter udviklingen i ledighed, inflation, markedssituationen i din branche og din virksomheds resultat – og tjek ikke mindst en branchespecifik lønstatistik.
  • Har du husket frynsegoderne - fleksibilitet, ferie og firmabil? Og hvad med betalt internet hjemme, fri mobiltelefon, fuld løn under barsel og arbejdsgiverbetalt pension.
  • Vis dine lønambitioner og spørg din chef, hvad der skal til for, at du kommer tættere på dit mål?

Michael Krag-Svendsen – LinkedIn

Læs også