Løn

Unge strømmer til løn­rå­d­giv­ning – og bliver over­ra­sket

Har du måtte nøjes med mindre lønstigninger de seneste år. Så har du det som mange unge og småbørnsforældre. Få fire konkrete tips til lønforhandlingen.De er unge, mobile og søger mening på jobbet. Men først og fremmest drømmer de om mere i løn efter et par år, hvor priserne er stukket helt af.

Næsten hver gang telefonen kimer hos lønrådgiver Emilie Sophie Kostecki, er der et yngre medlem i den anden ende af røret. Unge i karrierens forår og småbørnsforældre føler sig nemlig sjældnere honoreret for deres indsats på jobbet.

Og det er der flere grunde til, fortæller hun.

De fleste unge jeg taler med, har kun fået små lønstigninger de sidste par år, og imens har de bare set deres regninger stige. De er tit løbet panden mod en mur og er blevet fejet af med, at der ikke er råd efter coronaen. Men nu har de fået nok, fordi de kan se i nyhederne, at mange andre har fået høje lønstigninger, siger hun og uddyber:

Selv om unge har begrænset erfaring med lønforhandling, er det vigtigt, at de lægger ydmygheden og pænheden lidt på hylden. For det er tidligt i karrieren, at lønnen skal accelerere, ellers får du et efterslæb, som er svært at indhente, fortæller hun.

Beregning overrasker mange

I 2022 søgte rekordmange lønrådgivning i Business Danmark, og selv om niveauet siden er dalet en smule, er tendensen tydelig: 30% af alle henvendelser kommer fra unge mellem 19-27 år og 74% er under 40 år.

I sin rådgivning sørger Emilie Sophie Kostecki altid for at få lidt fakta på bordet.

En lønberegning er helt central, så man kan se, hvad andre med samme profil, job og anciennitet tjener – og de bliver tit overrasket over det høje niveau. Herfra kan snakken gå to veje. Der er dem, der tænker, så meget kan jeg umuligt få i mit nuværende job, jeg må videre. Og for andre er løngabet ikke større, end de forsøger at tage lønkampen, der hvor de er, siger hun.

Uanset om de vil blive eller vil videre, giver lønberegningen og dialogen dem en aha-oplevelse, som gør, at de kan og tør være mere tydelige om deres lønforventning fremover. Det gavner dem enten på den korte eller lange bane, fordi deres leder bliver opmærksom på, at de kender deres værd og orienterer sig efter, hvad andre i samme job tjener.


Så mange søgte lønrådgivning
Item Percent
490 49% 2019
522 52,2% 2020
709 70,9% 2021
909 91,9% 2022
698 69,8% 2023

Tallet for 2023 er opgjort midt i oktober


Kvinder har mest at vinde

Det er langt overvejende kvinder, som opsøger lønrådgivning. De står for 54% af alle bookninger, selv om de udgør en tredjedel af medlemsskaren i Business Danmark. Og det gør de klogt i. For ifølge nye tal halter kvindernes løn markant efter mændenes – et billede Emilie Sophie Kostecki kan genkende.

Jeg vil sige det sådan, at når jeg laver en lønberegning for en kvinde, er min mavefornemmelse ofte, at de ligger i den lave ende af lønskalaen – og det viser sig desværre langt oftere at holde stik for kvinder end for mænd. Derfor er det utrolig positivt, at unge kvinder aktivt opsøger lønrådgivning, fortæller hun og bemærker, at hun også i stigende grad taler med unge marketingkvinder, der udmærket ved, hvad de kan, hvad de er værd og tør stå ved det.

Disse kvinder ved udmærket, at de løbende skal vise, hvad de tilfører virksomheden, ligesom mange mænd gør, slutter hun.

Fire råd

  1. Vis, du skaber værdi, så ofte du kan. Det kan både være hårde resultater eller at din adfærd fremmer en ønsket kultur.
  2. Forklar, hvorfor du er værd at satse på fremover. Din chef uddeler ikke kun lønkroner for at belønne sidste års sejre, men i forventningen om din fremtidige succes.
  3. Find de rigtige tal. Orienter dig efter udviklingen i ledighed, inflation, markedssituationen i din branche og din virksomheds resultat – og tjek ikke mindst en branchespecifik lønstatistik.
  4. Har du husket frynsegoderne - fleksibilitet, ferie og firmabil? Og hvad med betalt internet hjemme, fri mobiltelefon, fuld løn under barsel og arbejdsgiverbetalt pension.

Læs også