Har din chef fortalt, at du bliver overvåget?

Digitale sladrehanke vinder frem. De kan registrere, om du er aktiv bag skærmen, eller hvor du er. Men hvad må din arbejdsgiver egentlig overvåge?Fire ud af ti (42 pct.) danskere er ikke i tvivl. De føler sig – i nogen eller meget høj grad – overvåget af deres arbejdsgiver i forhold til, om de passer deres arbejde. Især ansatte mellem 19-34 år føler sig set over skulderen, viser en undersøgelse, som Business Danmark i 2023 fik lavet af Norstat blandt 1.265 lønmodtagere.

Det er dobbelt så mange som i en lignende undersøgelse fra 2022.

Men i virkeligheden er fænomenet langt mere udbredt. For ifølge Dansk Industri Digital bekræfter otte ud af ti ledere, at de indsamler og bruger digitale data om medarbejderne.

Nye teknologiske muligheder på alle fronter gør derfor debatten om overvågning på arbejdspladsen aktuel og relevant, påpeger Martin Kildgaard Nielsen, administrerende direktør i Business Danmark, fagforening for salg og marketing.

"Det overrasker mig, at overvågning er blevet så udbredt. Det er vigtigt at fremhæve, at man som arbejdsgiver skal have en legitim grund og informere medarbejderne om overvågningens omfang og formål," siger han.

Transparens kan forhindre mistillid

Efter pandemien har mange virksomheder fortsat med at lade medarbejderne arbejde hjemmefra, hvilket har skubbet på udbredelsen af såkaldt bossware.

"Vi bør fokusere mere på målsætninger og afstemme forventninger. Hvis en medarbejder løser en opgave inden for den aftalte tidsramme og opnår tilfredsstillende resultater, bør tidsforbrug være sekundært, hvilket således også reducerer behovet for overvågning," råder Martin Kildgaard Nielsen.

Undersøgelsen afslører samtidig, at et mindretal på 27 pct. finder overvågning på jobbet rimelig. Han frygter ikke så meget konkrete sager, der er et særsyn i Danmark, problemet er snarere den mistillid, der kan opstå mellem leder og medarbejdere.

"Overvågning kan føre til en usund mistillidskultur i virksomheden. Det er ikke bare etisk uforsvarligt, men potentielt også demotiverende og kan skade virksomhedens image og ry som arbejdsplads. Derfor gælder det om at være transparent, så grundløs mistanke ikke skaber mistillid," siger han.

Mistillid som følge af overvågning kan ifølge Martin Kildgaard Nielsen i værste fald føre til medarbejderflugt.

"Arbejdsmiljøet fylder mere og mere. Og især i de yngre målgrupper er det noget, man er ekstremt opmærksom på, og det vejer tungt, når man kigger sig om efter et nyt job," påpeger han over for A4 Arbejdsmiljø.

Hvad må din arbejdsplads overvåge?

Ifølge Datatilsynet må virksomheder i Danmark under visse betingelser overvåge medarbejdere, men de skal overholde strenge krav om fortrolighed og databeskyttelse i henhold til databeskyttelsesloven (GDPR). Overvågning skal være begrundet i legitime interesser og ikke være overdreven. Virksomhederne har en informationspligt, hvor de skal informere medarbejderne om, at overvågning finder sted, formålet med den, og hvordan dataene håndteres. Dette skal ske, før overvågningen starter, og informationen skal være let tilgængelig og forståelig for medarbejderne. Overvågning kan være alt fra GPS-sporing af firmabilen til tracking af din adfærd bag computeren, fx med Microsoft Office 365.


Michael Krag-Svendsen – LinkedIn

Læs også