Løn

Her er de højst og lavest lønnede brancher

Research altid lønniveauet, før du søger job og forhandler løn – samme stilling aflønnes nemlig vidt forskelligt på tværs af 20 brancherAugust og september er højsæson for jobskifte. Virksomheder skruer op for stillingsopslagene, og mange har brugt ferietiden på at gentænke deres arbejdsliv.

Men stop lige en halv, før du kaster dig hovedkulds ud i jobsøgningen. For uanset om du vil arbejde med noget helt nyt eller fortsætte i samme spor, så tjek om du med fordel kan gøre det i en anden branche?

Det kan nemlig få stor betydning for din løn.

Enorme lønspænd på tværs af brancher

Siden coronakrisen har flere undersøgelser vist, at håbet om højere løn vægter højest, når vi disse år skifter job – naturligvis garneret på en bund af utilfredshed med andre ting.

Men hvordan finder du svar på, om der er flere lønkroner at hente på den anden side at hegnet?

De fleste stillingsopslag bruger blot frasen: Løn efter kvalifikationer. Men et dyk ned i Business Danmarks lønstatistik hjælpe dig lidt på vej, så du ikke skyder helt forbi målet, når du ved første samtale bliver spurgt til din lønforventning.

Business Danmark har set på, hvordan et tilsvarende job i salg og marketing aflønnes i forskellige brancher. Og selv om du arbejder med noget helt andet, kan du bruge lønspændet, som indikation af, i hvilken ende af lønskalaen din nuværende eller kommende branche ligger i.

Her er nogle eksempler

Og lønnen svinger enormt alt efter, hvad virksomheden producerer.

For eksempel tjener en marketingkonsulent i hotelbranchen i snit 33.000 kr. om måneden med pension, mens et lignende job i medicinalbranchen i snit aflønnes med knap 52.000 kr. En bilsælger tjener i snit ca. 47.000 kr. om måneden, mens en salgskonsulent i oplevelsesindustrien må nøjes med knap 41.000 kr

Der er også markant lønforskel på chefgangene. For eksempel tjener salgs- og marketingchefer i snit 9.000 kr. mere om måneden i it-branchen end kollegerne på et medie- eller reklamebureau

Hvis du også vil aflure arbejdsglæden på en konkret arbejdsplads, kan du se nuværende og tidligere ansattes vurdering på jobindex.dk

Tallene nedenfor viser de ti bedst og ti ringest lønnede brancher – ud fra hvad medarbejdere og ledere i snit tjener i salg og marketing. Opgørelsen tager ikke højde for alder eller anciennitet. Brug tallene som pejlemærke for hvilke brancher der ligger højt og lavt – og lav altid en mere præcis lønberegning ud fra din profil og faglighed.

Beregn løn i salg og marketing

De 10 bedst lønnede brancher Gennemsnitsløn med pension pr. md.
Medicin og medicinsk udstyr 61.700 kr.
Elektronisk industri 55.800 kr.
IT 54.900 kr.
Kemisk industri 52.800 kr.
Maskinindustri 52.400 kr.
Handel med råvarer og halvfabrikata 52.300 kr.
Handel med biler og maskiner 50.800 kr.
El, gas og varme 50.800 kr.
Land- og skovbrug og fiskeri 50.300 kr.
Bygge- og anlægsvirksomhed 49.500 kr.

Kilde: Business Danmarks lønstatistik

De 10 ringest lønnede brancher Gennemsnitsløn med pension pr. md.
Bank, forsikring og ejendomshandel 48.800 kr.
Engroshandel varer til endeligt forbrug 48.200 kr.
Nærings- og nydelsesmidler 47.400 kr.
Rejser og transport 45.700 kr.
Organisationer og foreninger 44.100 kr.
Kultur, sport og forlystelser 40.600 kr.
Tøjindustrien 40.200 kr.
Reklame og mediebureau 38.600 kr.
Detail 36.500 kr.
Hotel og restauration 35.600 kr.

Kilde: Business Danmarks lønstatistik

Michael Krag-Svendsen – LinkedIn