Lederkarriere

Lad dine successer vise dig dine ker­ne­kom­pe­ten­cer

Indenfor psykologien er store dele af forskningen dedikeret til forskning i begrebet motivation.Motivation er den drivkraft, som får os til at handle. Det er motivation, som får folk til at arbejde hårdere, løbe hurtigere, hoppe højere, udholde smerte og lidelse og afsavn. Omvendt er det meget tydeligt, at når vi ikke føler os motiveret, præger det vores adfærd, engagement og præstationer i en negativ retning.

Derfor bør du bruge lidt tid på at undersøge, hvad der egentlig motiverer dig og driver din arbejdsglæde. Her kan det være smart for dig at tage et kig på dine succeshistorier gennem arbejdslivet: De eksempler, du har på situationer, hvor du gjorde det virkeligt godt; hvor du ramt skiven rent, hvor du fik ros og anerkendelse, som du følte var velfortjent.

Ved at kigge på dine succeshistorier kan du skabe en sammenhæng mellem det, der motiverer dig og dine kernekompetencer: Det, du er bedst til. Ved at lave den kobling, får du indsigt i de betingelser, der skal være til stede i et job, for at du trives og kan være den bedste version af dig selv i dit arbejdsliv.

Personlige og faglige kompetencer

Når vi taler om kompetencer i denne sammenhæng, taler vi om hhv. dine personlige kompetencer, fx at du har humor, er disciplineret og arbejdsom eller god til at begå dig socialt, og dine faglige kompetencer fx din evne til at tale fransk på højt niveau, din projektlederevner, eller at du er en haj til økonomistyring.

Din kompetenceprofil viser hvordan du skaber værdi

Dine kompetencer og erfaringer er selve hjertet i, hvem du er rent arbejdsmæssigt – det er det, du skaber værdi med. At lave en kompetenceprofil er derfor en god ide, fordi den beskriver din evne til at omsætte din viden, færdigheder og erfaring til konkrete handlinger. At udarbejde din kompetenceprofil er et stort arbejde, men den kan give dig et overblik, som du med garanti vil få stor glæde af – uanset om du aktiv jobsøger lige nu eller ej.

Husk, at det er en god ide at vedligeholde og opdatere din kompetenceprofil, så det altid står tydeligt for dig, hvad dine kernekompetencer er.

Dine succeshistorier afslører dine kernekompetencer

Denne lille øvelse kan give dig et klart indblik i, hvordan du gennem tiden har brugt dine kompetencer til at skabe konkrete resultater. Du skal således identificere og beskrive de situationer i dit arbejdsliv, hvor du har leveret en særligt god indsats eller gjort en mærkbar forskel.

For at skabe overblik over dine succeshistorier foreslår vi, at du følger processen beskrevet i modellen nedenfor til at beskrive seks-otte succeshistorier.

Når du har været modellens spørgsmål igennem og beskrevet seks-otte succeshistorier, kan du med fordel notere dig, hvilke personlige og faglige kompetencer, du har bragt i spil for hver af de udvalgte succeshistorier. Kan du se et mønster? Formentlig vil du opdage at flere kompetencer går igen fra succeshistorie til succeshistorie. Det er dine kernekompetencer!

Træk en reference på dig selv

Hvis du er i tvivl om dine kompetencer, kan du som en del af processen overveje at kontakte tidligere kollegaer, medarbejdere eller chefer og spørge dem, om de vil sætte et par ord på deres oplevelse af dine personlige og faglige kompetencer. Du kan med andre ord trække en reference på dig selv! Hvis du er i besiddelse af den slags, kan du også finde gamle personlighedstests eller MUS-skemaer frem og se, hvad de kan fortælle dig om dine succeshistorier og kompetencer.

Ved at beskrive dine succeshistorier og bruge dem til at udlede dine kernekompetencer får du tydeligt overblik over de typer af situationer, hvor du bruger dine kompetencer optimalt. På den måde får du indblik i, hvilke opgaver, formål og stillinger, der motiverer dig, giver dig energi, trivsel og arbejdsglæde. Samtidig giver analysen dig indsigt i, hvilke evner du bruger mest, når du skaber resultater – dine kernekompetencer.

Så bliver spørgsmålet: Hvad fortæller denne øvelse dig om dit næste job? Hvilke elementer skal det indeholde? Hvilken type opgaver vil du have? Hvor kan du få lov at stråle, fordi du gør noget, du er virkeligt god til og som motiverer dig?

Har du brug for hjælp med at tage næste skridt i dit arbejdsliv, kan du kontakte karrierecoach og tekstforfatter Sophie Dam. Se mere på www.engagecph.dk

Har du brug for at hjælpe medarbejdere godt videre i outplacementforløb eller selv at udvikle dig i din ledergerning, kan du kontakte Rolf Bangsgaard. Se mere på www.raform.dk

Sophie og Rolf har sammen skrevet bogen Genstart dit arbejdsliv – en proces, som giver dig empowerment, afklaring, overblik og en konkret plan, hvis du har brug for at komme videre.

Køb bogen

Læs også