Lederkarriere

Sådan lykkes du med ge­ne­ra­tions­le­del­se

Hvordan kan du lede de forskellige generationer, der er repræsenteret i dit team? Og hvor mange forskellige behov er der egentlig?Generationsledelse handler i sin enkelthed om at skabe samhørighed på tværs af de forskellige generationer, der er i teamet og organisationen. Der er store forskelle på de forskellige generationer, når vi anskuer deres grundlæggende behov og forudsætninger for, hvordan vi som mennesker er i verden. Dét der dog er fælles for alle generationer er, at alle har brug for at føle sig anerkendt. Hvordan arbejder vi med at implementere en anerkendende praksis i en brobygningsproces, hvor geneationsforskellene spiller en stor rolle i måden vi kommunikerer på, anskuer økonomiske faktorer, og hvordan vi går til vores arbejde på.

En anerkendende praksis og anerkendende ledelse ser meget forskellige ud, når vi taler om babyboomers eller generation Y. Derfor må du som leder have øje for, hvordan du kommunikerer dine budskaber, hvilke forventninger du har og hvilke forventninger dine medarbejdere har til dig, samt hvad der er vigtigt i arbejdet. Som leder kan du spørge dig selv:

  • Hvordan er virksomhedens kultur?
  • Hvordan kommer det til udtryk i din måde at være leder på?
  • Hvilke to ting kendetegner dig som leder?

Virksomhedens kultur

En virksomhedskultur er afhængig af mange faktorer, men når vi snakker om generationsforskelle og hvordan du som leder kan gå til denne opgave, er den styrkebaserede vinkel på dette, at der hersker en vigtighed i at skabe et fælles sprog. Et fælles sprog der indebærer, at du som leder er bevidst om dine medarbejderes behov og formår at kommunikere til den enkelte. Den styrkebaserede måde at arbejde med anerkendelse på, handler om at se vores medarbejdere for deres styrker og dermed deres intentioner. Dette fælles sprog kan være med til at skabe en bro og dermed mindske kløften imellem generationerne.

Vi hører tit ledere, der italesætter at deres behov for anerkendelse ikke er så højt, og at de ikke har brug for at blive anerkendt af deres respektive ledere. Måske stiller man sig endda til tåls med ”intet nyt er godt nyt”-frasen, som i den grad stadig hersker i mange organisationer og disses kultur. Selv her er det vigtigt at pointere, at denne oplevelse af ikke at have behov for at blive anerkendt, nok mest afstedkommer på baggrund af, at man allerede bliver anerkendt. Anerkendelse kommer ikke blot ovenfra, men ligeledes nedefra i form af ens medarbejdere, eller sågar fra siden i form af ens kollegaer. Alle mennesker har et grundlæggende behov for at blive anerkendt, blive set som de er, og føle at de hører til.

Energi og autencitet

Som leder er du i en position, hvor du skal kunne mestre at have mange kasketter på. En autentisk leder er et af de områder, der er meget oppe i den tid, vi befinder os i nu, men hvordan er man autentisk? En autentisk leder relaterer sig til dét at være ægte, og på mange måder handler det om at der er kohærens mellem det man siger og gøre. Den autentiske leder anvender sine styrker og ved at gøre dette opleves følelsen af, at være autentisk og dermed er man i stand til at føre og følge ens egne direktioner og præferencer.

Læs også