Jobsøgning som leder

Sådan får du drømm­ejob­bet ved at fremhæve dine styrker fremfor kom­pe­ten­cer

Vi kender det nok alle sammen: ”Beskriv dig selv med få ord” i ansøgningen til dit drømmejob - men hvordan sælger vi egentlig os selv, så vi fremstår mest mulig autentiske?Når vi bliver bedt om at beskrive os selv, så gør vi det oftest gennem vores bedrifter på arbejdet og dermed med overvejende fokus på vores kompetencer. Det er der for sin vis intet i vejen med, men får vi egentlig udtrykt os, som vi ønsker for en kommende arbejdsgiver og chef? Og hvordan kan vi få beskrivelsen af vores kompetencer til også at indbefatte, hvad der giver os energi? For netop sådan opnår vi bedre sandsynlighed for at lande drømmejobbet og samtidig sikre at vores kommende leder ved, hvad der motiverer os og driver os. Det er der samtidig en betegnelse for; nemlig i forholdet mellem differentieringen mellem kompetencer og styrker. Kompetencer dækker typisk over vores tillærte færdigheder og en mængde viden, der relaterer sig til bestemte situationer. Styrker er det, som giver os energi, er indre motiverende og en del af vores identitet, der bidrager til det fælles gode.

I en artikel fra Børsen ved navn ”Virksomheder tager opgør: Dropper ansøgninger og cv” fra 2023 beskrives, hvordan vi med fremtidens måde at rekruttere medarbejdere på, er nødt til at gøre op med den traditionelle ansøgningsproces. Vi behøver vel ikke nævne, hvordan fremtidens teknologiske fremskridt som chatGPT har bevirket til, at den skriftlige ansøgning bliver en lettere proces og dermed et værktøj til at fremme ens sproglige udfoldelse. Denne teknologiske udvikling sætter fart i processen for både arbejdsgiver og arbejdstager, hvortil et vigtigt opmærksomhedspunkt er, at vi som mennesker har et indbygget negativitetsbias.

Vi er fra naturens side tilbøjelig til at vende blikket mod dét, der ikke fungerer i stedet for dét der fungere. Dermed kan vi falde i en fælde, der går på at vi oversælger os selv og potentielt give flere oplysninger om et bredt kompetencefelt, end hvad der er relevant for arbejdsgiver. Dette kaldes et CV-rytteri og gør at vi faktisk bevæger os længere væk fra en ansøgning, der beskriver dig som person, fremfor hvad din LinkedIn profil allerede kan fortælle om dig. Så hvordan får du bedst beskrevet dig selv som person og får tydeliggjort dine styrker?

Kortlæg, udforsk og anvend:

Ryan Niemiec, der er førende indenfor arbejdet med styrker, har udviklet en tretrinsmodel, der er en måde at arbejde med sine iboende styrker på, så vi får mere energi og arbejdsglæde. Kort sagt handler det om at få kortlagt vores topstyrker, udforske dem på anerkendende vis og sætter dem i spil i vores arbejdsliv. Men hvordan kobler vi denne model på ansøgningsprocessen?

Vi kan starte med ikke kun at kortlægge de kompetencer, der er beskrevet i jobbeskrivelsen, men også de menneskelige kvaliteter, som stillingen kunne have brug for, for dernæst på værdsættende undersøgende vis at udforske, hvorvidt der er et match med vores styrker. Dernæst kan vi forsøge at beskrive, hvordan vi forestiller os at anvende både vores styrker og kompetencer i jobbet, og hvordan vi som mennesker kan finde netop dette job spændende og meningsfuldt. Dette øger vores bevidsthed om os selv, og vi er nu potentielt mere i stand til at tydeliggøre vores ønsker og forventninger til både jobbet og os selv i en fremtidig samtale.

Fra ansøgningen til jobsamtalen:

Lad os sætte et fremtidsscenarie op: Du er kaldt til jobsamtale og sidder nu i den gyldne forberedelsestid. Udover at have printet dit svar og overvejet din beklædning, så prøv på bedste styrkebaserede vis at svare på disse spørgsmål:

  • Hvilke processer giver dig energi?
  • Hvornår føler du dig mest som dig selv?
  • Hvilke aktiviteter udfører du med lethed?

Med netop denne type spørgsmål opstår der mulighed for at komme ind og omkring de iboende styrker, der betyder mest for dig, og som er med til at gøre dig til den, du er. Det er med til at styrke dit autentiske jeg, og din fremtidige arbejdsgiver kan nu bedre mærke om (og sikre at) der er et match mellem dig, rollen og organisationen.

For husk dig selv på, at det måske nok er dine kompetencer, der (også) får dig igennem nåleøjet og til jobsamtale, men dét der giver dig jobbet, er din personlighed og heri styrker. Man ansætter nemlig ikke kompetencer – man ansætter mennesker.

Læs også