Lederkarriere

Skab tillid, skab re­sul­ta­ter

At opbygge tillid er afgørende for effektivt lederskab. Udfordringen er, at tillid ikke er noget, man kan beordre eller ’fake’ – det skal man gøre sig fortjent til!Der er masser af guld gemt i tillid: Tillid skaber en positiv arbejdskultur, øger medarbejdernes engagement og styrker samarbejdet. Det reducerer stress og gør det nemmere at navigere i store forandringer.

Omvendt kan mistillid have alvorlige konsekvenser såsom nedsat produktivitet, dårlig arbejdsmoral, manglende samarbejde og kommunikation med deraf følgende højnet konfliktniveau og medarbejderomsætning. Manglende tillid virker desuden hæmmende for kreativiteten og innovationen.

Kort sagt: Tillid er et springbræt til at skabe resultater. Derfor er et vigtigt spørgsmål for mange ledere da også, hvordan man kan opdyrke og nære tilliden i sin organisation.

Tina Øllgaard Bentzen er lektor ved Roskilde Universitet, hvor hun forsker i tillidsbaseret ledelse. Hun peger på følgende gode råd til den leder, som gerne vil gøde tilliden.


  • Styrk kompetencerne i organisationen. For at kunne give tillid skal dine medarbejdere kunne løfte tilliden. Støt, mægtiggør og fyld ny viden på!
  • Byg fælles intentioner i organisationen. Tillid er lettere at give til dem, man deler visioner og værdier med. Involver medarbejderne i at formulere og skabe mening om, hvor I skal hen som organisation.
  • Skab risikovillighed til at eksperimentere i organisationen. Tillid betyder at der indimellem vil ske fejl. Gør det trygt at lave fejl og sørg for at læring af fejl bliver konstruktiv og bredes ud i organisationen.
  • Gør dig retningsstabil: Vær konsistent og skab en rød tråd imellem ”siger” og ”gør”. Det gør det lettere for dine medarbejdere at afkode råderummet.
  • Hav blik for tre tillidsrelationer: Tilliden til dig som leder er vigtig, men du skal også nære tilliden internt i det enkelte team og på tværs af organisationen.

Tina Øllgaard Bentzen kommer dog også med en advarsel, for tillid sidder ikke kun i relationer, men også i strukturer:

”Som leder kan du gøre alle de rigtige ting for at skabe tillid, men enhver organisation kan have nogle kontrolsystemer eller dokumentationskrav, som på den ene side undergraver tilliden, og på den anden side er umulige at komme udenom. Her er vi oppe imod nogle strukturelle rammer, man som både leder og medarbejder bare er nødt til at navigere i.”

Alligevel er tillid og kontrol ikke nødvendigvis modsætninger, for hvis kontrolmekanismerne giver mening i forhold til fagligheden, så er de trods alt lettere at acceptere. Det kan fx være et dokumentationssystem, som er med til at sikre videndeling og skabe transparens for medarbejderne. Kontrol kan også være med til at guide og beskytte medarbejderne. Det afgørende er, hvordan kontrollen opleves og om medarbejderne kan se meningen med det.


Fakta:

Tina Øllgaard Bentzen er lektor, cand.mag. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde School of Governance. Hun forsker i bl.a. tillidsbaseret ledelse, samskabt styring og afbureaukratisering, og er modtager af HR-forskerpris 2023. Hun er bl.a. forfatter til bøgerne ’Tillidsbaseret styring som springbræt for samskabelse’ og ’Tillid gennem samskabt styring: En vision’.

Læs også